Pół tysiąca Skautów Europy na Świętym Krzyżu

Przybyli na Święty Krzyż już po raz 28.

26 września 2022

Pół tysiąca Skautów Europy pielgrzymowało do najstarszego polskiego sanktuarium narodowego na Świętym Krzyżu. Na szczyt Łysicy wchodzili czterema wybranymi trasami. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa zaczerpnięte z kazania na Górze: ,,Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,10). Uczestnicy pielgrzymki wysłuchali m.in. konferencji bp. Marka Solarczyka na temat: „Rola przewodnika – przywódcy w dzisiejszym świecie na podstawie Starego Testamentu”. Przejmującym momentem była droga krzyżowa, po której skauci stanęli przed zamkniętymi drzwiami bazyliki świętokrzyskiej. Odśpiewano kanon ,,Panie, Panie nasz, dokąd pójdziemy”, a następnie kilku uczestników uderzało laskami we wrota kościoła. Drzwi zostały otworzone, a oczekującym ukazał się wystawiony Najświętszy Sakrament – tak rozpoczęła się adoracja. Zwieńczeniem pielgrzymki była niedzielna Eucharystia w bazylice świętokrzyskiej.

(pg/zdj. OMI Święty Krzyż/Skauci Europy)