27 września 2022

Z listów św. Eugeniusza.

27 września 2022

NADESZŁY BARDZO DOBRE WIADOMOŚCI Z MISJI PENZANCE W ANGLII

Kolejny przykład radości Założyciela z misyjnego zapału i osiągnięć jego oblackiej rodziny.

Nadeszły bardzo dobre wiadomości z misji Penzance w Anglii. Rozszerza się ona na cały region, jego mieszkańcy z zapałem przyjmują misjonarza; pisze o. Daly, iż mnożą się nawrócenia i gdyby mógł pobudować kaplice, wszystkie protestanckie świątynie opustoszałyby, jak to się stało w Penzance. Tam szkoła ma mnóstwo uczniów, protestanci nie obawiają się posyłać do niej swych dzieci, które w ten sposób łatwiej staną się katolikami. Na wiosnę tego roku chcę koniecznie posłać nowego misjonarza z pomocą tym, którzy są wyczerpani nadmierną pracą.

List do Przewodniczącego Rady Misyjnego Towarzystwa Rozkrzewiania Wiary w Lyonie, 06.02.1845, w: PO I, t. V, nr 91.