Moment ogłoszenia nowego generała Zgromadzenia [wideo]

Wybrano oblata spoza Kapituły Generalnej.

29 września 2022

W dniu dzisiejszym 37. Kapituła Generalna wybrała o. Luisa Ignacio Rois Alonso OMI 14. Superiorem Generalnym Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Jako że nominat nie uczestniczy w kapitule, wszyscy zebrani w Nemi oczekiwali na jego decyzję. Do czasu jego przybycia do kapitulantów, dalsze prace kapituły zostały wstrzymane. Oto jak wyglądał moment ogłoszenia zgody generała-nominata: