Polak wicegenerałem Zgromadzenia

Decyzję podjęła 37. Kapituła Generalna obradująca w Nemi we Włoszech.