Ukraina: Kolejki po pomoc z Polski

W obuchowskim klasztorze oblaci prowadzą Dom Miłosierdzia.