Podziękowanie ustępującej administracji generalnej [wideo]

W Nemi odbyła się wzruszające paraliturgia.

13 października 2022

37. Kapituła Generalna powoli dobiega końca. Wczoraj w Nemi odbyła się wzruszająca paraliturgia, podczas której podziękowano ustępującej administracji generalnej. Każdy z jej członków otrzymał na chwilę krzyż misyjny św. Eugeniusza de Mazenoda.

 

Niejako w odpowiedzi, nowa administracja otrzymała od ustępującej zapalone świece. Jest to symbol troszczenia się o oblacki charyzmat oraz niesienia płomienia Dobrej Nowiny do współczesnego świata. Odchodzący z posługi na szczeblu generalnym otrzymali ponadto ikony Założyciela.

 

(pg)