Komentarz do Ewangelii dnia

16 października 2022.

16 października 2022
Czymże jest modlitwa? Najprościej ujmując to komunikacja człowieka z Bogiem. Z doświadczenia, modlitwą można określić stawanie w obecności Boga. A zatem modlitwa to niekoniecznie w ścisłym znaczeniu rozmowa. Modlitwą może być także po prostu „trwanie w obecności”. Adoracja. To chyba najtrudniejsza, ale i najowocniejsza „forma” modlitwy. To jak Pan Jezus określa: „najlepsza cząstka”. Wytrwałość w modlitwie jest połączona z wiernością. Jeśli chcę być wiernym, to powinienem trwać w modlitwie. Oddawać, zawierzać i powierzać sprawy serca i umysłu Temu, Który jest w mocy przyjść mi z pomocą. Tak też się dzieje: powoli, czasem szybciej Bóg odpowiada na moje potrzeby. Tylko On jest w stanie zaradzić naszym pragnieniom i uczynić nas szczęśliwymi. Bóg uczynił nas „wychylonymi” na Siebie, jak podpowiadają Ojcowie Kościoła. Człowiek zatem jest „nakierowany” na Boga i nieustannie żyje w nas ludziach pragnienie tej bliskości. Panie Jezu, przymnażaj nam sił w wierze i modlitwie. Abyśmy byli jedno w Tobie, a Ty w nas.