15 listopada 2022

Z listów św. Eugeniusza

14 listopada 2022

MOJE OSOBISTE ZADOWOLENIE, PRZYJMUJĄC JAKO SYNÓW TAK DOBRZE NASTAWIONE DZIECI, JAKIMI WY JESTEŚCIE, ORAZ PEŁNYCH DOBREJ WOLI, ABY ODPOWIEDZIEĆ NA ŁASKĘ WASZEGO WZNIOSŁEGO POWOŁANIA

Czterech młodych mężczyzn ukończyło nowicjat i złożyło wieczystą oblację, czyli zobowiązanie na całe życie jako misjonarze oblaci. Eugeniusz jako ojciec rodziny napisał:

Moi drodzy bracia, w jednym liście zawarłem odpowiedź, jakiej każdy z was miał prawo ode mnie oczekiwać. To są te same uczucia, które muszę wam wyrazić, wdzięczności wobec Boga za dobro, którego w was dokonał, gratulacji z okazji waszej profesji zakonnej, przez którą poświęciliście się Panu, oddaliście się na służbę Kościołowi w Zgromadzeniu, którego głównym celem jest nawracanie dusz, zwłaszcza dusz najbardziej opuszczonych. Muszę wam również wyrazie me osobiste zadowolenie, przyjmując jako synów tak dobrze nastawione dzieci, jakimi wy jesteście, oraz pełnych dobrej woli, aby odpowiedzieć na łaskę waszego wzniosłego powołania.

List do naszych bardzo drogich braci i synów w Jezusie Chrystusie Bonnarda, Martiniego, Cooke’a i Dunne’a, 22.08.1846, w: PO I, t. X, nr 910.

Chociaż Eugeniusz napisał te słowa ponad 170 lat temu, to jednak są nadal aktualne dla nas, członków jego charyzmatycznej rodziny. Członkowie każdej grupy w różny sposób, w zależności od stanu życia, wyrażają swoje zaangażowanie w ideał świętego Eugeniusza, ale wszyscy skupiają się w sposobie, jak wyrazić swoją konsekrację chrzcielną w służbie Kościołowi i duszom najbardziej opuszczonym. Nasz święty nadal wyraża swoje zadowolenie z nas, gdyż wstawia się za nami w niebie.