22 listopada 2022

Z listów św. Eugeniusza.

21 listopada 2022

WIĘCEJ ZYSKA SIĘ DZIĘKI ŁAGODNOŚCI NIŻ PRZESADNEJ SUROWOŚCI

Czuwając nad młodym i niedoświadczonym ojcem Daly, Eugeniusz udziela mu praktycznych rad, zwłaszcza w relacjach z trudnym księdzem diecezjalnym, z którym zmuszony jest współpracować.

Powiedziano mi, że zbyt surowo obchodzi się ojciec ze swoim towarzyszem, ks. Powerem. Wie ojciec, że go potrzebujemy, skądinąd więcej się zyska dzięki łagodności niż przesadnej surowości.

Sytuacja w Anglii była delikatna, ponieważ obecność oblatów była minimalna i krucha, dopóki więcej anglojęzycznych mężczyzn nie zostało oblatami i nie wzmocniło misji. Daly musiał pozostać skupiony na byciu narzędziem Boga.

Zresztą, nie mówię ojcu o tym tytułem upomnienia, ale jako uwagę, aby się ojciec bardziej pilnował w delikatnym położeniu, w jakim się ojciec znajduje… Jakąż wdzięczność powinniśmy okazać Bogu za błogosławieństwa, jakie raczy rozlewać na nasze dzieła!, a stajemy się wierni tej łasce dzięki wielkiej wierności naszym obowiązkom. Doskonale ojciec wie, że jeszcze skuteczniej głosi się przykładem niż słowami.

List do ojca Williama Daly w Penzance, Anglia, 06.12.1845, w: PO I, t. III, nr 12.

W trudnych chwilach starajmy się skupić na Bożych błogosławieństwach, jak to czynił i zalecał Eugeniusz.