Oblaci dla misjologii: “Bibliografia Missionaria” (1935-2014)

W 78 tomach, na 22 840 stronach możemy znaleźć 175 402 opisów bibliograficznych i 4 003 abstraktów i recenzji książek otrzymanych przez Papieską Bibliotekę Misyjną.

23 listopada 2022

W 1935 r. o. Johannes Rommerskirchen, OMI, opublikował pierwszy tom nowej serii. O ile Bibliotheca Missionum przedstawiała bibliografię w wymiarze historycznym, o tyle nowa seria, kontynuując wielkie dzieło o. Streita, zaczęła regularnie, każdego roku ukazywać przegląd nowych publikacji z dziedziny misji. Od samego początku redakcja Bibliografii była otwarta na wszystkie wspólnoty chrześcijańskie zaangażowane w dzieło ewangelizacji w każdym zakątku świata.

We wprowadzeniu do pierwszego tomu czytamy, że Bibliografia Missionaria miała być dokładnym opisem publikacji o tematyce misyjnej i miała za zadanie ukazanie wszystkim, którzy zajmują się studiami i poszukiwaniami na polu misjologicznym, dostępu do istniejącej literatury. Rok później, w drugim tomie o. Rommerskirchen dodał, iż było zamiarem redaktorów przedstawienie jak największej liczby nowych publikacji i najważniejszych artykułów dotyczących działalności misyjnej, jednak rzeczą niemożliwą było ukazanie ich wszystkich, gdyż powstałby tom zbyt obszerny. Stąd też konieczną była pewna selekcja pozwalająca dokonać wyboru, każdego roku, bogatej dokumentacji, książek i artykułów, dotyczących świata misji, zarówno w aspekcie historycznym (zakony, zgromadzenia misyjne, misjonarze, poszczególne tereny misyjne) jak i praktycznym (metodologia, wielkie religie świata, ekumenizm, dialog międzyreligijny, rozwój społeczny, sekty). Należy podkreślić, że ta publikacja, jako jedyna na świecie, obejmowała literaturę wydawaną przez wszystkie większe Kościoły chrześcijańskie. Książki i artykuły prezentowane w Bibliografia Missionaria były cytowane w językach oryginalnych: angielskim, francuskim, niemieckim, flamandzkim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, polskim, szwedzkim, norweskim i chińskim.

Bibliografia Missionaria w ciągu siedemdziesięciu dziewięciu lat od powstania przeszła długą ewolucję: od pierwszego skromnego tomu liczącego 80 stron do ostatniego z 534 stronami.

Od tomu piętnastego po raz pierwszy dołączono dodatek w postaci krótkich recenzji.

Z krótkiego zestawienia statystycznego wynika, że w 78 tomach, na 22.840 stronach możemy znaleźć 175.402 opisów bibliograficznych i 4.003 abstraktów i recenzji książek otrzymanych przez Papieską Bibliotekę Misyjną.

 

Tekst w oparciu o artykuł o. M. Rostkowskiego: “Wkład Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w powstanie i rozwój misjologii” w: Zając, P. (ed.), Od rewolucji francuskiej do nowej ewangelizacji. Wokół osoby i charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda (1782-1861) w 150 rocznicę śmierci. (Colloquia disputationes; 20). Poznań, 2012, s. 243-263.

(zdj. urbaniana.edu)