Oblaci dla misjologii: o. Josef Metzler OMI (1921-2012)

Był też prefektem Tajnego Archiwum Watykańskiego.

26 listopada 2022

Po przedwczesnej i nagłej śmierci o. Kowalskyego funkcję archiwisty powierzono o. Josefowi Metzlerowi, OMI. Ten urodzony w 1921 r. oblat, po uzyskaniu tytułu doktora historii Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w 1958 r., rozpoczął nauczanie historii misji na Urbanianie i podjął współpracę w redagowaniu Bibliotheca Missionum i Bibliografii Missionari. Po upływie 8 lat objął stanowisko archiwisty Kongregacji „de Propaganda Fide”, wakujące po śmierci N. Kowalskiego.

Funkcję tę pełnił przez następne 18 lat, aż do roku 1984, kiedy został mianowany prefektem Tajnego Archiwum Watykańskiego. Przez cały ten czas kontynuował nauczanie na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana i współpracował w przygotowaniu ostatnich 9 tomów Bibliotheca Missionum wspólnie z J. Rommerskirchenem i N. Kowalskim, oraz uczestniczył w redakcji 31 roczników Bibliografii Missionarii (22/1958 – 53/1989).

Tekst w oparciu o artykuł o. M. Rostkowskiego: “Wkład Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w powstanie i rozwój misjologii” w: Zając, P. (ed.), Od rewolucji francuskiej do nowej ewangelizacji. Wokół osoby i charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda (1782-1861) w 150 rocznicę śmierci. (Colloquia disputationes; 20). Poznań, 2012, s. 243-263