15 grudnia 2022

Z listów św. Eugeniusza.

16 grudnia 2022

NIECH OJCIEC ZŁOŻY SWĄ UFNOŚĆ W TYM, W KTÓREGO IMIENIU ZOSTAŁ OJCIEC POSŁANY

On jest tym, o którym napisano: „Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę” (Łk 7,29).

Niech ojciec złoży swą ufność w Tym, w którego imieniu został ojciec posłany, i niech ojciec będzie pewny, że On pobłogosławi ojca posłuszeństwo i rozleje najobfitsze łaski na dzieła ojca posługi.

List do ojca Fryderyka Perrona w Grace-Dieu, Anglia, 25.08.1845, w: PO I, t. III, nr 11.