Komentarz do Ewangelii dnia

16 stycznia 2023.

16 stycznia 2023

Post, cóż to takiego? To dobrowolne całkowite powstrzymanie się od jedzenia lub od spożywania pewnych rodzajów pokarmów (np. mięsa) przez określony czas. Pości się przede wszystkim z przyczyn religijnych. Tak nam mówi Internet. Zatem z czego wynika potrzeba poszczenia? Ojciec Święty Benedykt XVI w Orędziu na Wielki Post 2009 za św. Bazylim zwraca uwagę, że pierwszy post nakazany został w raju, gdy Bóg zakazał Adamowi spożywania owocu z drzewa poznania. Łamiąc nakaz, naruszyliśmy przymierze z Bogiem, każdy kolejny post jest zaś sposobem na jego odbudowę.

Również Ojcowie Kościoła mówią o mocy postu, która chroni przed grzechem, tłumi pragnienia „starego Adama” i przeciera w sercach ludzi wierzących drogę ku Bogu.” – kontynuuje papież.

Idąc dalej w rozważaniu, Pan Jezus przypomina o specjalnym poście w dniu, kiedy zostanie On sam – nasz Pan, zabrany od nas i zabity. Zatem dla nas, wspólnoty Kościoła Chrystusowego, tym dniem jest Wielki Piątek. W zasadzie każdy piątek jest przypomnieniem dnia śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Stąd mamy określony post tego dnia tygodnia. Nowe Przykazanie, pozostawione przez Pana Jezusa dla nas, jest wypełnieniem Starego Przymierza. W Jego Ofierze zawarte zostało wszystko, co jest potrzebne do odnowionego życia. Odzyskanego z objęć śmierci dla Królestwa Niebieskiego.

 

(zdj. Polina Tankilevitch/Pexels)