Komentarz do Ewangelii dnia

18 stycznia 2023.

18 stycznia 2023

Jakimi zasadami kierujemy się w naszym życiu? Czy więcej w nich dobra, czy zła? Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę (Rz 7,8- 9) – mówi św. Paweł. My postępujemy raczej w podobny sposób. Dlatego pytanie Pana Jezusa: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?” – skierowane jest także i do nas ku pouczeniu. Aby zobaczyć i lepiej przyjrzeć się sytuacji z jaką często przychodzi nam się mierzyć. Zatwardziałość serca i obojętność na ludzką krzywdę oraz przyzwolenie na zło. Obyśmy nie przyjmowali postawy faryzeuszy, otwierając bardziej nasze serca na promienie miłości Pana Jezusa.

 

(zdj. shutterstock.com)