Komentarz do Ewangelii dnia

19 stycznia 2023.

19 stycznia 2023
Emocje towarzyszące w spotkaniu z Panem Jezusem. Ogromne rzesze ludzi przybywają, aby zobaczyć Pana Jezusa i choć tylko się Go dotknąć. Wychodząca z Chrystusa moc, czyniła cuda. Uzdrowienia i uwolnienia stawały się faktem. Stąd Pan Jezus prosi uczniów, aby trzymali w pogotowiu łódkę, aby ewentualnie pod naporem niekontrolowanego parcia ludzi, mógł odpłynąć. Tajemnicza wiedza duchów nieczystych, które na widok Jezusa padały i stwierdzały: Ty jesteś Syn Boży. W odpowiedzi Pan Jezus surowo zabrania im ujawniania, kim On jest. Trudne to, że Bóg nie chce oficjalnie potwierdzić tego, co jest mówione. Widocznie taki jest plan. Stopniowe objawianie się Boga w Jezusie Chrystusie. Można by rzec, jak człowiek wyrasta z dziecięctwa ku dorosłości, tak Bóg na różnych etapach naszego dojrzewania w wierze daje nam Siebie poznawać. Każdy z nas, ludzi, ma inną wrażliwość na sprawy Ducha. Pewnym jest to, że On jest i to bardzo blisko. Nie lękajmy się trwać w Nim nieustannie każdego dnia jak winny szczep w Winnej Latorośli.