Komentarz do Ewangelii dnia

23 stycznia 2023.

23 stycznia 2023
Przez grzech pierworodny nosimy w sobie zdeformowany obraz Boga. Totalnym nieporozumieniem jest odnoszenie się z lękiem do Boga, który jest miłością. Bóg jest Ojcem kochającym bezinteresownie, za darmo i do końca. Z jednej strony jest wyrozumiały i okazuje miłosierdzie bez limitów, a z drugiej strony wymaga od swoich dzieci, bo chce abyśmy stawali się coraz lepsi i bardziej podobni do Niego. Nasze rodziny i my sami winniśmy obierać drogę pokoju i jedności, aby zwyciężać wszelkie podziały i iść drogą wskazaną nam przez naszego Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, a więc wykroczenie przeciwko natchnieniom Bożymi i Jego miłości sprowadza, jak ujmuje Pan Jezus, potępienie wieczne. Panie, nie dopuść, abyśmy ulegali złudzie tego świata, przyjmując fałszywy obraz Twojej troski o nas.