Komentarz do Ewangelii dnia

24 stycznia 2023.

23 stycznia 2023

Święty Marek wyraźnie zaznacza, że „matka i bracia pozostali na zewnątrz” i chcą, aby Jezus do nich wyszedł. Odpowiedź Jezusa jest bardzo jasna. Jego rodzina jest złożona z tych, którzy słuchają Słowa Bożego i którzy „siedzą wokół Niego”. A co z Jego Matką, Maryją? Trzeba przypomnieć tu mowę pochwalną, jaką na Jej cześć wygłosił Jezus, odpowiadając na wezwanie kobiety z tłumu, która powiedziała: „błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś”. Wówczas Jezus ogłosił, że Maryja jest „błogosławiona, dlatego bo słucha Słowa Bożego i zachowuje je”. Do rodziny Jezusa należy więc ten, kto słucha Jego słów i wypełnia wolę Bożą. Zatem kiedy: słuchamy, czytamy i rozważamy oraz żyjemy Słowem Bożym, stajemy się bliskimi Pana Jezusa. Wówczas stajemy się jedną rodziną jednego serca i jednego ducha.