Z listów św. Eugeniusza

23 stycznia 2023

23 stycznia 2023

ZATKNĄĆ ZNAK ZBAWIENIA, KRZYŻ ZBAWICIELA CHRYSTUSA

Ojciec Pierre Aubert przebywał w Kanadzie od dwóch lat. W 1846 roku superior generalny mianował go przełożonym i założycielem pierwszej misji oblackiej na Zachodzie, w Saint-Boniface.

Mój drogi i bardzo drogi o. Aubercie, mam tylko kilka chwil, by napisać, a chciałbym rozmawiać z ojcem przez cały dzień… O tak, mój najdroższy przyjacielu, kocham ojca także tak jak syna i uważam za apostoła, za reprezentanta całej naszej rodziny, za przednią straż armii, która ma wypędzić szatana z jego ostatnich szańców i zatknąć znak zbawienia, krzyż Zbawiciela Jezusa, w regionach, w których prawdziwy Bóg nigdy nie był znany. Ojciec bez przerwy jest w moim umyśle, a jeszcze przedtem w moim sercu. Jak chciałby ojciec, żebym ojca zapomniał, skoro wybrałem ojca spośród tylu innych na tę wielką misję. Odczuwam ojca potrzeby tak, jakby ciążyły także na mnie.

List do ojca Pierra Auberta w St Boniface, Kanada, 21.02.1846, w: PO I, t. I, nr 61.

Gaston Carriere podaje nam więcej szczegółów: „Ojciec Aubert został wówczas mianowany proboszczem katedry Saint-Boniface i wikariuszem generalnym, które to stanowiska zajmował przez pięć lat. Od razu zaczął studiować język skoków..”

Ojciec Aubert opuścił Zachód w 1850 roku i do 1857 roku mieszkał w kurii biskupiej Bytown (Ottawa), gdzie w latach 1851-1856 był wikariuszem generalnym, w latach 1854-1857 przełożonym domu biskupiego, a w latach 1855-1857 kapelanem szarych zakonnic od Krzyża (obecnie Siostry Miłosierdzia z Ottawy). To właśnie tam pracował nad konstytucją wspólnoty. Mianowany przełożonym domu świętego Piotra Apostoła w Montrealu w 1857 roku, ojciec Aubert na trzecim synodzie prowincji, który odbył się w 1863 roku w Quebecku pełnił funkcję teologa biskupa Ignace’a Bourgeta, biskupa Montrealu.

W 1865 roku z powodu choroby wrócił do Francji i został przełożonym sanktuarium Notre-Dame de Lumières. Wybrany dwa lata później asystentem przełożonego generalnego, aż do śmierci pozostał w Paryżu. Jako asystent, ojciec Aubert był roztropnym doradcą i pośrednikiem między przełożonym generalnym a władzami kanadyjskimi. Żadna ważna decyzja nie została podjęta bez jego konsultacji. Szczególnie interesowały go dzieła oblatów w Kanadzie oraz kwestia papieskich żuawów. W 1870 roku ojciec Aubert w charakterze teologia towarzyszył biskupowi Guiguesowi na Soborze Watykańskim I

(Gaston Carrier: https://www.omiworld.org/fr/lemma/aubert-joseph-pierre-blaise-fr/).