Marek Rostkowski OMI w Europejskim Zarządzie Stowarzyszenia Studiów Misyjnych

Członkami międzynarodowego stowarzyszenia jest 400 naukowców i ponad 50 instytucji na całym świecie.

4 lutego 2023

Ojciec dr Marek Rostkowski OMI w dniu 1 lutego 2023 został włączony do Europejskiego Zarządu IAMS (International Association for Mission Studies). IAMS to międzynarodowe, międzywyznaniowe i interdyscyplinarne stowarzyszenie zajmujące się naukowym badaniem świadectwa chrześcijańskiego i jego wpływu na świat oraz pokrewną dziedziną teologii międzykulturowej.

IAMS został zainaugurowany w Driebergen w Holandii w 1972 roku. Obecnie członkami IAMS jest ponad 400 uczonych, a także ponad 50 instytucji będących członkami korporacyjnymi.

Marek Rostkowski OMI (zdj. Maciej Czarniak/Trojmiasto.pl)

Celami stowarzyszenia są:

  • promowanie naukowych studiów nad systematycznymi, biblijnymi, historycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi misji i teologii międzykulturowej;
  • rozpowszechnianie informacji dotyczących studiów misyjnych wśród wszystkich osób zaangażowanych w te i pokrewne dziedziny studiów;
  • promowanie wspólnoty, współpracy i wzajemnej pomocy w studiach nad misjami;
  • organizowanie międzynarodowych konferencji misjologów i teologów międzykulturowych;
  • zachęcanie do tworzenia ośrodków badawczych;
  • stymulowanie publikacji z zakresu misjologii i teologii międzykulturowej.

Na każdym kontynencie działa Regionalny Zarząd IAMS, będący reprezentacją przedstawicieli misjologów różnych wyznań chrześcijańskich, który koordynuje współpracę na szczeblu regionalnym i uczestniczy w przygotowaniach co cztery lata Zgromadzenia Plenarnego IAMS. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce w Sydney w lipcu 2022 r. Aktualnie trwają przygotowania do europejskiej konferencji na temat „Missions Towards Human Dignity. Challenges from Within and Beyond the Black Sea Region”, która odbędzie się w dniach 8-12.09.2023  Cluj-Napoca (Rumunia), na Wydziale Teologii Prawosławnej Uniwersytetu „Babes-Bolyai”.

Ojciec dr Marek Rostkowski jest członkiem IAMS od 2008 r. i przewodniczącym grupy badawczej DABOH (Documentation, Archives, Bibliography and Oral History) od 2010 r.

(mr)