Komentarz do Ewangelii dnia

5 lutego 2023

5 lutego 2023
Bardzo ważne przypomnienie i wskazanie przez Pana Jezusa, kim jesteśmy jako Jego uczniowie w świecie. Ujmując obrazowo sprawę naszego powołania, aby dawać jak najlepsze świadectwo każdego dnia. Świadczyć, że „zanurzeni” w Słowie Bożym, jesteśmy „narzędziami” przekazywania światu treści. Poprzez nasze postawy, nasze mowy i nasze życie mamy nadawać blask i smak obecności oraz miłości Boga samego. O Panie nasz, spraw, abyśmy zawsze i wszędzie byli dziećmi Twojej światłości rozpraszającymi mroki i ciemności tej ziemi.