Komentarz do Ewangelii dnia

7 lutego 2023

6 lutego 2023
Żyjąc w tym świecie, jesteśmy niestety mocno przesiąknięci tradycjami i uprzedzeniami. Nikt z nas nie lubi być ograniczany, wprowadzany w jakiś system, czy poddawany niewoli. Zatem skąd w nas bierze się potrzeba porządku, jakiejś hierarchii? W naszych serca od samego początku, można by tak to ująć, Bóg wszczepił potrzebę życia w wolności i prawdziwej autonomii decydowania i wybierania. Natomiast jak wiemy, to sprawa rozłamu, grzechu sprawiła przestawienie akcentów z wolności ku zniewoleniu, z prawdziwej harmonii do chaosu. Stąd na przestrzeni wieków człowiek ustanawiał swoje zasady, jakieś prawa, tradycje czy też poddawał się manipulacji tudzież sugestii tak zwanych „mocniejszych”, aby się podporządkowywano temu, co ludzkie. Prawa Boga, nie koniecznie były i są traktowane poważnie. Niektórzy „lubią” bawić się w Boga i wchodzą często w Jego rolę. Niestety obecny świat jest tego najlepszym wskaźnikiem. Więcej w nim ludzkich względów niż Bożej logiki. Prośmy naszego dobrego Boga, aby pomimo tych zaistniałych sytuacji, pozostawał zawsze dla nas źródłem naszych wyborów i decyzji.