Dawid Grabowski OMI: Kreatywność Kreatora [blog]

Natura jest objawieniem Boga; sztuka, objawieniem człowieka (Henry Wadsworth Longfellow)

23 lutego 2023

W czasie leśnych spacerów można czasami spotkać różnorakie zwierzęta. Zimą raczej nie widać ich zbyt wiele, ale wiosną czy latem jest to o wiele łatwiejsze. Podczas pieszych wypraw w pobliżu jezior można zobaczyć różne gatunki ptaków, chyba najwięcej jest ich w sezonie lęgowym. Nieco trudniej rozróżnić je podczas lotu. Wpatrując się w wodę nad brzegiem jezior czy rzek, można zauważyć bogactwo organizmów żywych, począwszy od owadów. A również i niekiedy w miastach można się zdziwić widokiem niejednego zwierzęcia podczas wyrzucania śmieci…

Im bardziej człowiek obserwuje naturę, tym bardziej dostrzega jej bogactwo. Niektórzy podróżują po świecie i podziwiają różnorodność gatunków zwierząt, inni mają taką okazję dzięki wizycie w zoo. Oczywiście najlepiej ogląda się zwierzęta w ich naturalnych środowisku, choć wtedy czasem trzeba się natrudzić, by je spotkać.

Skoro istnieje tak wiele gatunków zwierząt, tak rozmaicie wyglądających i żyjących w różnych miejscach na kuli ziemskiej, to jak pomysłowy musi być Stwórca! Nikt przecież nie podpowiedział Bogu (na przykład): niech bocian ma długi dziób i jeszcze dłuższe nogi albo niech słoń ma duże uszy. On sam, Kreator, wymyślił te wszystkie istoty żywe. Kreatywność Kreatora jest niesamowita!

Wieloryby i stworzenia morskie, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Zwierzęta dzikie i trzody, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki! (Dn 3,79-81)

(zdj. J. Król OMI/J. Radtke OMI)


o. Dawid Grabowski OMI – spowiednik i kierownik duchowy kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze. W wolnych chwilach lubi jeździć rowerem i odkrywać ciekawe miejsca.