Komentarz do Ewangelii dnia

28 lutego 2023

28 lutego 2023
Trwając w atmosferze nawracania, czyli porządkowania sfer życia naszego i zwracając się ku Stwórcy, potrzebujemy pomocy w wypowiadaniu tego, co nosimy w sercu. Pan Jezus uczy nas jak mamy formułować nasze pragnienia i na co trzeba położyć szczególny akcent. Nie gadatliwość, nie zalew słów, ale pogłębione i umocnione spojrzenie na naszego Ojca, który jest w Niebie i pełnienie Jego świętej woli. Odkrywanie, że On jest naszym Ojcem i „potrzebuje nas” do bycia w pełni szczęśliwym. On to zaprasza nas do przypominania sobie i życia tymi słowami, jakie ku Niemu wypowiadamy. Zapewne w tym pomoże nam i post, i jałmużna. Jak mawiała św. Matka Teresa: „Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój”. Modlitwa to nie tylko trwanie „na łączach” z Bogiem, ale to też działanie w Jego mocy i pod Jego natchnieniem. „Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni”(1Kor 10,31-33). Niech słowa świętego Pawła pomogą i nam bardziej przeżywać nasze modlitwy w duchu większej miłości i oddania na rzecz Bożego Królestwa.