Komentarz do Ewangelii dnia

4 marca 2023

4 marca 2023
Trwanie w miłości jak przypomina nam Pan Jezus to fundamentalna zasada życia ucznia w Królestwie Niebieskim. Aby żyć trzeba kochać, aby kochać trzeba żyć na pełnej mocy swojego człowieczeństwa. Lepszej recepty nie ma. Bóg nas powołał do istnienia z miłości i dla miłości. On to jako jedyny pragnie naszego szczęścia, my niestety tu na ziemi tylko ledwo wyczuwamy, co to prawdziwe szczęście. Dzięki byciu kochanym i kochając innych. Jak pisał w liście do Kolosan św. Paweł to miłość jest więzią doskonałości i tylko ona uruchamia w nas ludziach życiodajne paliwo do bycia prawdziwie sobą. A tym samym bycia naprawdę szczęśliwym.