Komentarz do Ewangelii dnia

10 marca 2023.

10 marca 2023
Pan Jezus wprowadza nas w opowiadanie o gospodarzu i jego winnicy. Winnica została powierzona rolnikom, a co za tym idzie mieli oni o nią dbać i dostarczać plon gospodarzowi. Niestety stało się inaczej, rolnicy nie wywiązując się z powierzonego zadania: przekazania plonów gospodarzowi. Znieważają i zabijają posłanych do nich delegatów gospodarza. W ostateczności zabijają posłanego do nich syna gospodarza. Jaki będzie tego rezultat, kiedy gospodarz sam nadejdzie? Głosy w tej sprawie wyrażone przez faryzeuszy są jednomyślne. Gospodarz ukarze nędznych rolników, a winnice powierzy innym, bardziej godnym i uczciwym rolnikom. Oburzenie sięga zenitu, kiedy faryzeusze w tej przypowieści Pana Jezusa rozpoznają siebie jako niecnych rolników. Tak, prawda o sobie jakże bolesna, wzbudza w nich zamiast opamiętania, jeszcze większą agresję wobec osoby Jezusa. Ze względu jednak na tłum, bali się uczynić Jezusowi krzywdę. Czego my możemy się tutaj nauczyć? Nie przywłaszczać sobie nic z Bożego Królestwa, wszystko czynić na Jego większą chwałę i przynosić jak najlepsze owoce naszego życia, aby wydawać odpowiedni „plon” w każdym czasie.