Komentarz do Ewangelii dnia

13 marca 2023.

12 marca 2023

Znaki, cuda i inne sensacyjne doniesienia dla mieszkańców Nazaretu o ich rodaku Jezusie, nie robiły na nich żadnego wrażenia. Na pewno nie do tego stopnia, aby Mu uwierzyć, że On jest obiecanym Mesjaszem. Dlatego też Pan Jezus wypomina odrzucenie, niezrozumienie i brak wiary. Przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli. Podobnie ujmuje to św. Jan Apostoł we wstępie do Ewangelii. Pan Jezus zaprasza nas do podjęcia pewnego „ryzyka wiary”, aby pomimo pewnych ludzkich trendów i oczekiwań tego świata, podejmować wysiłek pójścia Jego drogą, którą nam wyznacza. To znaczy wymagać bardziej od siebie, niż od innych, bycia człowiekiem gotowym oddawać swoje życie za prawdę ukazywaną nam w Jezusie Chrystusie.

(zdj. parafia Stare Bojanowo)