Z listów św. Eugeniusza

15 marca 2023

15 marca 2023

ŚRODA 3 TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

„Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim” (Łk 5,19).

Będziemy przekonani, że łatwiej będzie osiągnąć ten cel przykładem niż słowami; musimy więc być przeświadczeni, że konieczne jest, abyśmy praktykowali wszystkie rodzaje cnót i że nie ma takich, które powinny być nam obce.

Reguła z 1818 r., rozdział 3, §1: O przepowiadaniu.