Komentarz do Ewangelii dnia

23 marca 2023

23 marca 2023
Jak to możliwe, że ci najlepsi i najbardziej wnikliwi badacze Pisma, jakich znał ówczesny świat, którzy otaczali Słowo Boże najwyższym szacunkiem, nie potrafili rozpoznać Jezusa? Zdaje się, że popełnili dwa błędy. Po pierwsze – czytali Pisma, aby znaleźć argumenty dla poparcia swoich wierzeń i obrony zajmowanego stanowiska, a nie po to, aby w nim odnaleźć Boga. Drugi błąd dotyczył tego, że nie rozpoznali Boga działającego w konkretnej historii. Dlatego też nie rozpoznali Jezusa, który przyszedł i wypełnił słowa Pisma. To są bardzo konkretne wskazania dla nas – czytane i rozważane przez nas Słowo Boże ma nas prowadzić do tego, że rozpoznamy Boga działającego w naszym życiu. Tak, Panie, pozwól nam bardziej się otworzyć na Twoją obecność pośród nas. W Tobie jest nasza siła i moc do rozumienia siebie i swojego powołania.