Komentarz do Ewangelii dnia

25 marca 2023.

25 marca 2023
Bóg nie daje zadań ponad ludzkie siły czy naturalne możliwości. Postawa Maryi budzi nasz podziw i pociąga do naśladowania. Z żywą wiarą, ale też z pokornym zaufaniem chcemy odpowiadać czynami na Boże wezwanie. Tylko wtedy będziemy w stanie otrzymać i doświadczyć stanu prawdziwego błogosławieństwa i spełnienia. Zatem niech i nasze codzienne „fiat”- zgoda na Boże natchnienia będą realizacją naszego chrześcijańskiego bycia w tym świecie. Pozwólmy, aby Bóg rodził się w nas i przez nas. W ten sposób świat będzie o wiele piękniejszy i porządniejszy.