Abp Stanisław Gądecki: „Polonia musi dbać o swoją młodzież”

W Luksemburgu odbyły się uroczystości 75. lecia obecności misjonarzy oblatów.

16 kwietnia 2023

W Niedzielę Miłosierdzia w polonijnej wspólnocie parafialnej w Luksemburgu świętowano jubileusz 75. lecia obecności i posługi Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Do Luksemburga przybył także delegat Prowincjała Polskiej Prowincji – o. Józef Wcisło OMI oraz delegat Superiora Delegatury Francja-Beneluks – o. Damian Kopyto OMI, Koordynator Duszpasterstwa Polskiego w Belgii. Oprawę muzyczną celebracji przygotował Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

Luksemburg: Koncert na rozpoczęcie jubileuszu [ZDJĘCIA, WIDEO]

Zebranych w świątyni przywitał proboszcz wspólnoty – o. Roman Tyczyński OMI:

Każda Eucharystia to dziękczynienie, które składamy dobremu Bogu za Jego towarzyszenie, za Jego obecność, za Jego słowo i prowadzenie. W szczególny sposób zbieramy się dzisiaj w naszej świątyni, aby świętować 75. lecie pobytu i posługi Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej wśród Polonii, i nie tylko, w Luksemburgu.

Kazanie wygłosił główny celebrans. Metropolita poznański przygotowane słowo oparł o trzy zagadnienia:

Gdy rozważamy tajemnicę tych siedemdziesięciu pięciu lat obecności oblatów w Luksemburgu, przychodzą nam na myśl trzy sprawy, które powinny być przy tej okazji wyjaśnione: co to jest właściwie jubileusz, jak wyglądają dzieje obecności oblackiej tutaj i wreszcie, jakie są perspektywy samej migracji.

Odnośnie biblijnej tradycji obchodzenia jubileuszy, kaznodzieja wskazywał, że jest to czas poświęcony Bogu, który jednocześnie przynosi wymierne korzyści ludziom. Podkreślił, że istnieje różnica między jubileuszem a uroczystością. W oparciu o Księgę Kapłańską zróżnicował biblijną tradycję małych i wielkich jubileuszy. Małe jubileusze, tzw. lata szabatowe, obchodzone co 7 lat miały prowadzić do wielkiego jubileuszu, obchodzonego w każdym 50. roku.

Jednym z podstawowych przywilejów tego co pięćdziesiątego roku była powszechna amnestia, to znaczy przywrócenie wolności wszystkim Żydom znajdującym się w niewoli u swoich ziomków, a także oddanie im dziedzicznej ziemi za darmo. Nawet jeśli przepisy roku jubileuszowego pozostawały często marzeniem, a nie rzeczywistością, to z pewnością sama ich obecność zachęcała do reformy społecznej, polegającej na przywróceniu żydowskim niewolnikom ich pierwotnej wolności i własności, bez której nie można sobie wyobrazić zdrowego społeczeństwa – wyjaśniał hierarcha.

Biblijny wielki jubileusz był zapowiedzią ery mesjańskiej. Do tej perspektywy nawiązywał Jezus w swojej mowie w synagodze w Nazarecie, gdy wskazywał, że w Nim wypełniły się słowa proroka Izajasza.

Do idei wielkiego jubileuszu odwoływał się w naszych czasach święty Jan Paweł II, kiedy w roku 2000 wzywał bogate narody do darowania długów narodom biednym – przypominał metropolita poznański.

W drugim punkcie abp Stanisław Gądecki nakreślił historię duszpasterstwa polonijnego w Luksemburgu.

Już w 1926 roku kardynał Hlond, tworząc Polską Misję Katolicką w Brukseli, która obejmowała zarówno Belgię jak i Luksemburg, zauważył, że duszpasterstwo w Luksemburgu jest jednym z najbardziej zaniedbanych na Zachodzie, ponieważ Polacy tam mieszkający nie mają stałego dostępu do kapłana. W jednym z późniejszych swoich listów napisał: „Ze swojej strony mam i ja wielką a gorącą prośbę do kochanych ojców oblatów, którą proszę ode mnie przedłożyć ze swoim poparciem czcigodnemu ojcu generałowi. Pragnę, aby polscy oblaci z dniem 1 stycznia 1948 roku objęli misję polską w Belgii i w Luksemburgu”.

Hierarcha przypomniał kolejne miejsca i misjonarzy oblatów odpowiedzialnych za duszpasterstwo polonijne.

Specyfiką duszpasterstwa polonijnego jest zakotwiczenie tych polonijnych ośrodków duszpasterskich w Kościele lokalnym, czyli integrowanie tej rzeczywistości diecezjalnej tutejszej z działalnością Polskiej Misji Katolickiej – wskazywał Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Kaznodzieja podniósł również kwestię uczestnictwa w życiu Kościoła młodego pokolenia. Zwrócił uwagę na otwartość duszpasterzy na potrzeby młodego pokolenia.

Polonia musi dbać o swoją młodzież – apelował arcybiskup.

Analizując zmieniające się realia, wskazywał na kulturę indywidualizmu, która alienuje. Duży wpływ mają na to chociażby media społecznościowe. To wszystko sprawia, że młodzież inaczej traktuje stan emigracji, niż ich przodkowie. Hierarcha wysunął twierdzenie, że współczesne rozumienie pojęcia emigracji musi zostać przewartościowane.

Posłuchaj całego kazania abp. Stanisława Gądeckiego:

Na zakończenie celebracji głos zabrał o. Józef Wcisło OMI, delegat Prowincjała Polskiej Prowincji:

Niech ta wspólnota, która gromadzi się w tym kościele, będzie wspólnotą, która wzrasta duchowo w wierze, ale też niech wzrasta w naszej tożsamości i narodowych korzeniach, abyśmy zawsze pamiętali, skąd pochodzimy, jakie jest nasze powołanie, jaka jest nasza tożsamość i też z nadzieją patrzyli w przyszłość.

Posłuchaj całej wypowiedzi delegata Prowincjała Polskiej Prowincji:

Przedstawiciele wspólnoty parafialnej podarowali abp. Stanisławowi Gądeckiemu figurę Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych, która jest patronką miasta i państwa. Celebrans pobłogosławił także nowy sztandar z Matką Bożą Częstochowską.

Zobacz zdjęcia w większej rozdzielczości:

(pg)