Komentarz do Ewangelii dnia

24 kwietnia 2023.

24 kwietnia 2023
Obraz obumierającego ziarna dla większego plonu to obraz męczeństwa Jezusa i wszystkich Jego naśladowców. Przelana krew męczenników to nowy zasiew. W naszym chrześcijańskim życiu istnieje potrzeba podejmowania każdego dnia wyzwania obumierania dla świata. To znaczy „przegonić w sobie starego człowieka, którego nosimy z narzekaniem i biadoleniem”. A w Chrystusie przyoblekając się w nowego człowieka, od momentu chrztu świętego otrzymujemy uzdolnienie do realizacji zadań potrzebnych do życia według ducha. Duch uzdalnia nas do wyrzekania się świata w imię miłości i wolności, aby z niepodzielnym sercem budować Boże Królestwo.