Komentarz do Ewangelii dnia

26 kwietnia 2023.

25 kwietnia 2023
Jakże ważne jest zrozumienie Bożej woli w naszym codziennym życiu. Czy ufając swojemu Bogu, widzę Jego wolę w mojej historii zbawienia? Czy rozumiem sens trudności, doświadczeń, prób? Bóg jest Ojcem i jak ziemski ojciec próbuje nas ukształtować i dobrze wychować. Jeśli pamiętam o Jego woli zbawienia mnie, nie powinienem się lękać. Posłany na ziemię Syn Człowieczy – Jezus Chrystus otrzymał i do końca wykonał wolę Ojca. Aby nikt nie zginął, ale miał życie wieczne. Zatem idąc za Panem Jezusem, istnieje potrzeba większej czujności i wrażliwości na wszelkie duchowe natchnienia i poruszenia. Z taką postawą, z większym prawdopodobieństwem utrzymamy dobry kurs do wypełnienia woli naszego Boga. A tym samym osiągnięcia wiecznej szczęśliwości.