Komentarz do Ewangelii dnia

5 maja 2023.

5 maja 2023

Słowa Jezusa nie pozostawiają wątpliwości. Tylko On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Tylko w Jego Imieniu jest możliwe zbawienie. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do bliskości z Bogiem. Jednak ktokolwiek tej bliskości doświadczy, doświadczy jej tylko przez Jezusa. Wyjątkowość wskazania przez Pana Jezusa tajemnicy Bożej perspektywy co do przyszłości uczniów, odkrywa przed nami obraz Domu Ojca, gdzie mieszkań jest wiele. Zatem nie inaczej jak tylko w Jezusie mamy dostęp do naszego Ojca w niebie. On to jest Drogą i Prawdą i Życiem!