Komentarz do Ewangelii dnia

6 maja 2023.

5 maja 2023
Wspominamy dzisiaj dwóch Apostołów: Filipa i Jakuba. Pochylmy się nad tym, o którym wspomina ewangelia na dziś. Filip pojawia się w ewangelii Jana aż 11 razy, podczas gdy w pozostałych ewangeliach jest tylko wspominany w wykazach Dwunastu. Rozważając fragmenty czwartej ewangelii, daje się zauważyć, że Filip pełni tam rolę pośrednika. Najpierw pomiędzy Jezusem a uczonym w Piśmie, Natanaelem, późniejszym Apostołem. Następnie pośredniczy między Jezusem a Grekami, którzy w Jerozolimie chcieli Go zobaczyć. I wreszcie w Wieczerniku Filip pośredniczy między Jezusem a innymi Jego uczniami. Tajemnica jedności Ojca i Syna. Ojciec i Syn stanowią jedność.