Z listów św. Eugeniusza

8 maja 2023.

8 maja 2023

ZAPROSZENIE DO PRZYGOTOWANIA SIĘ DO UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTEGO EUGENIUSZA PIELGRZYMA NADZIEI W KOMUNII

Pielgrzym to ktoś, kto z pobudek religijnych wyrusza w często długą i trudną drogę do szczególnego miejsca. Ta słownikowa definicja z pewnością pasuje do świętego Eugeniusza, pielgrzyma nadziei w komunii. Całe jego życie można nazwać długą i wymagającą pielgrzymką, ale nie do jakiegoś konkretnego miejsca, na przykład do Composteli czy Jerozolimy, ale do bardzo szczególnego spotkania i ciągłego poświęcenia się swojemu Zbawicielowi.

Eugeniusz był ciągle w drodze, kierując i towarzysząc członkom swojej apostolskiej i misjonarskiej rodziny, aby byli świadkami nadziei dla najbardziej opuszczonych. Tę drogę doskonale opisano w naszej oblackiej Regule:

Oczyma ukrzyżowanego Pana patrzymy na świat krwią Jego odkupiony, żywiąc pragnienie, żeby ludzie, w których nadal trwa Jego męka, poznali także moc Jego zmartwychwstania (por. Flp 3,10).

W ramach przygotowań do obchodów uroczystości Eugeniusza 21 maja, zapraszam was do udziału w dniach modlitewnej refleksji nad dziewięcioma znakami drogowymi jego osobistej drogi, które jako członkowie jego misjonarskiej rodziny czynimy naszymi. Dzięki spojrzeniu ukrzyżowanego Zbawiciela znaki te stają się drogowskazami wspomagającymi nas w naszej pielgrzymce.

SŁOWO BOŻE

Święty Paweł napisał:

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie (Flp 3,13-14).

Wraz ze świętym Eugeniusza bądźmy świadomie pielgrzymami nadziei i biegnijmy z nim ku potędze krzyża i zmartwychwstania Zbawiciela.

MODLITWA

Boże, nasz Ojcze, przez łaskę Ducha Świętego powołałeś św. Eugeniusza de Mazenoda, aby założył misjonarską rodzinę do głoszenia Ewangelii zwłaszcza ubogim i najbardziej opuszczonym. Niech nas pobudza jego gorliwość w głoszeniu i dawaniu świadectwa Ewangelii Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, a za jego wstawiennictwem niech otrzymamy szczególne łaski, o które prosimy jako pielgrzymi nadziei.