Komentarz do Ewangelii dnia

19 maja 2023.

19 maja 2023
Nadejdzie taka chwila, iż my ludzie tudzież bardziej uczniowie Chrystusa, będziemy świadkami przeżywającymi wypełniające się obietnice i wskazania pozostawione na ten czas. Czasem niecierpliwość wykrada nasze serca, zaciemnia i skłania do zniechęcenia, a nawet odrzucenia tego wszystkiego, o czym przypomina nam Jezus. Trwanie w nadziei, to kierunek naszej wędrówki przez ten czas i ten rodzaj doświadczeń. Zaufajmy naszemu Panu, On wie wszystko i stąd dla nas Jego wskazania. Jak mówi polskie przysłowie: „Po burzy zawsze wychodzi słońce”. Zatem nabierzmy odwagi i trwajmy w nadziei, która zawieść nie może.