Komentarz do Ewangelii dnia

24 maja 2023.

24 maja 2023
W drugiej części Modlitwy Arcykapłańskiej Jezus modli się za swoich uczniów. Prosi Ojca o jedność swoich uczniów, o ustrzeżenie ich od Złego i zachowanie od skażenia świata. Jezus kończy tę modlitwę prosząc Ojca, aby uświęcił uczniów w prawdzie. W Ewangelii według św. Jana prawda rozumiana jest w sensie teologicznym – jest nią sam Bóg. Co znaczy „uświęcić”? To znaczy oddzielić coś od użytku codziennego i oczyścić, aby było zdatne do służby Bożej. A więc prośbę Jezusa za uczniów, aby „uświęcić ich w prawdzie” można rozumieć jako: „Spraw, Ojcze, żeby należeli do Ciebie, który jesteś Prawdą”. Być „uświęconym w prawdzie”, to pragnąć tylko Boga, który jest Prawdą. I znaleźć tę Prawdę w Jezusie naszym Zbawicielu.