Komentarz do Ewangelii dnia

6 czerwca 2024.

6 czerwca 2024

Słyszymy szczere i jakże sensowne pytanie uczonego w Piśmie. Które przykazanie jest najważniejsze? Od dziecka właściwie znamy odpowiedź i próbujemy ją, raz lepiej, raz gorzej, stosować w swoim życiu. Sprawdzianem naszej miłości do Pana Boga jest nasz stosunek do innych ludzi. Z drugiej strony tylko wtedy będę wiedział, jak skutecznie kochać bliźniego, gdy Bóg będzie w centrum mojego życia, gdy będzie na pierwszym miejscu w mojej hierarchii wartości. „Pierwsze jest: słuchaj, Izraelu”. To znaczy: wsłuchuj się i bądź posłuszny.

Pan Bóg czeka na odpowiedź od każdej osoby, na pełne oddanie „całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą” (Mk 12,30). Pan Jezus komentując reakcję uczonego w Piśmie stwierdza: „niedaleko jesteś od królestwa Bożego” (Mk 12,34). Dla Jezusa Chrystusa, kto potrafi kochać innych, jest niedaleko od Królestwa Bożego. Do takiego należy świat. Miłość stanowi więź doskonałości, jak podpowiada św. Paweł. „Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko obleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliśmy wezwani, w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni” (Kol 3,12-15).

(S. Stasiak OMI)