Komentarz do Ewangelii dnia

8 lipca 2024.

7 lipca 2024

Desperacja i całkowita bezradność mogą prowadzić do czegoś zupełnie nowego i nieoczekiwanego! Tak jak w przypadku zwierzchnika synagogi i chorej kobiety, tak i dzisiaj Pan przynosi wraz z łaską coś niezwykle zaskakującego. Wierz i ufaj Bogu! Papież Benedykt XVI zaprasza nas do takiej postawy w słowach: „Jezus Chrystus przyszedł, aby zwyciężyć zło od jego korzenia, a uzdrowienia są zapowiedzią tego zwycięstwa, odkupionego śmiercią i zmartwychwstaniem”.

(S. Stasiak OMI)