Z listów św. Eugeniusza

8 lipca 2024.

7 lipca 2024

HONOROWI OBLACI (HOMI)

W całej misyjnej epopei oblatów niezmiennie spotykamy siostry zakonne, które zgodnie ze swoim charyzmatem pełnią pełną poświęcenia posługę misyjną: są to katechetki, nauczycielki, pielęgniarki i wielkoduszne współtowarzyszki we wszystkim, co było konieczne dla powodzenia misji.

Eugeniusz przez całe swoje życie z wdzięcznością doceniał znaczenie różnych zgromadzeń sióstr. Oto przykład: docenił pomoc w posłudze okazaną przez siostry kanadyjskim oblatom, a szczególnie w opiece nad współbraćmi, którzy zachorowali w wyniku epidemii tyfusu. Dał tym siostrom pełny udział w duchowych dobrach rodziny oblackiej – obecnie te osoby nazywamy honorowymi oblatami (HOMI).

Karol Józef Eugeniusz biskup Marsylii i Superior Generalny Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej do Pań Zakonnych w Hotel-Dieu w Montrealu, zwanych Siostrami Świętego Józefa.

Pozdrowienie i błogosławieństwo w naszym Panu Jezusie Chrystusie.

Chociaż prawo miłości chrześcijańskiej nakłada nam obowiązek modlić się do Boga za wszystkich ludzi, to jednak uważamy się ściślej zobowiązani robić to w stosunku do osób, którym jesteśmy dłużni za usługi duchowe i doczesne oddane członkom naszego Zgromadzenia. Dlatego, moje Panie, dowiedziawszy się o miłości i niezmordowanej gorliwości, jakie okazałyście względem oblatów Maryi Niepokalanej mieszkających w Kanadzie, chcemy dać wam uroczyste i trwałe świadectwo naszej wdzięczności. Ufając więc w Boże Miłosierdzie i w potężne wstawiennictwo najświętszej i niepokalanej Dziewicy Maryi naszej patronki na mocy władzy, jakiej Bóg nam udzielił, mimo naszej niegodności, udzielamy Wam na zawsze pełnego i całkowitego uczestniczenia we wszystkich świętych ofiarach, w modlitwach, w pokutach i we wszystkich dziełach z pobożności i z gorliwości, które z łaski bożej są wykonywane i w przyszłości będą wykonywane we wszystkich domach naszego Instytutu zarówno w Ameryce, jak i w innych częściach świata w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Prosimy naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby raczył w niebie ratyfikować tę obietnicę i to zobowiązanie i uzupełniając osobiście naszą nie- godność niewyczerpanym skarbem swoich zasług, napełnił Was, moje Panie, całą łaską i niebiańskim błogosławieństwem w tym życiu, a następnie niech Was wynagrodzi koroną chwalebnej wieczności.

Dane w Marsylii z naszym podpisem, z pieczęcią naszego herbu i z kontrasygnatą sekretarza Zgromadzenia, 24 maja 1848 roku.

f K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, S.G.

Do Sióstr Szpitalnych Świętego Józefa w Hôtel-Dieu w Montréalu, w: PO I, t. I, nr 98.

(tł. R.Tyczyński OMI)