4. Eucharystia i modlitwa na dziękczynienie

 „Eucharystię, źródło i szczyt życia Kościoła, oblaci ustawią w centrum swego życia i działania. Będą żyli w ten sposób, aby móc każdego dnia godnie ją sprawować. Uczestnicząc w niej całym swym jestestwem, ofiarują samych siebie wespół z Chrystusem Zbawicielem. W misterium współdziałania z Nim dostępują odnowienia, zacieśniają więzy swej apostolskiej wspólnoty i poszerzają horyzonty gorliwości do granic świata” (K33).

Ojciec Założyciel
„Dopóki mi się nie udowodni – pisał Eugeniusz de Mazenod w ciągu dni, które bezpośrednio poprzedzały jego święcenia kapłańskie – że istnieje na świecie jakaś czynność, która więcej chwały oddaje Bogu, jest bardziej pożyteczna dla zbawienia dusz i dla uświęcenia kapłana – będę odprawiał Mszę każdego dnia…” (Eugène Baffie, Esprit et Vertus d’Eugène de Mazenod, s. 151-152).
Nawet podczas podróży, a także kiedy chorował, pozostawał wierny temu postanowieniu, niekiedy za cenę heroicznego wysiłku. Jego Dziennik i listy odsłaniają nam do jakiego stopnia był zjednoczony z Panem celebrując Eucharystię. Po Eucharystii zalecał wydłużone dziękczynienie.

Oblacki zwyczaj
W naszych wspólnotach codziennie sprawuje się Eucharystię. Koncelebrowanie całkiem słusznie stało się praktyką zwyczajną po Soborze Watykańskim II, który je ukazuje jako szczęśliwe manifestowanie jedności kapłaństwa (por. KL 57,1).

Modlitwa do Dziewicy Maryi po Komunii św.
Maryjo, Dziewico i Najświętsza Matko, oto przyjąłem Twego najmilszego Syna, którego poczęłaś w Twym przeczystym łonie i zrodziłaś, którego po macierzyńsku karmiłaś i pieściłaś. Teraz z pokorą i miłością oddaję Ci Tego, którego obecność była Twoją radością i przepełniała Cię szczęściem, abyś Go wzięła w swoje ramiona, kochała swoim sercem i ofiarowała Trójcy Najświętszej dla złożenia Jej najwyższego hołdu adoracji, dla czci i chwały Twojej oraz za potrzeby moje i całego świata. Proszę Cię, najlitościwsza Matko, wyjednaj mi odpuszczenie wszystkich moich grzechów i obfite łaski, bym odtąd wierniej Bogu służył. Wyproś mi także łaskę wytrwania do końca, abym wraz z Tobą mógł Go wychwalać przez całą wieczność. Amen.