Prowincjał – o. dr hab. Paweł Zając OMI

Ojciec Paweł Zając OMI urodził się 8 grudnia 1975 r. w Kędzierzynie-Koźlu. Po zdaniu matury wstąpił do nowicjatu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, gdzie po roku złożył pierwszą czasową profesję zakonną. Od 1995 r. był alumnem Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów MN w Obrze.

Po dwóch latach został skierowany do scholastykatu międzynarodowego w Rzymie i kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Po ukończeniu studiów teologicznych odbył dwuletni staż misyjny wśród kanadyjskich Inuitów. Tam, na północy Kanady, w Gjoa Haven, 8 grudnia 2001 r. otrzymał święcenia prezbiteratu. W latach 2002-06 odbył studia z historii Kościoła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w roku 2004 r., na podstawie rozprawy „Misje katolickie wśród Inuitów Arktyki kanadyjskiej, 1912-1942” otrzymał licencjat w zakresie historii Kościoła.

W roku 2006 r., również na KUL-u obronił pracę doktorską pt. Katoliccy misjonarze i ludność rodzima w Kanadzie w historiografii XIX i XX wieku. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii otrzymał w roku 2014 r., w Instytucie Historii UAM-u w Poznaniu na podstawie publikacji pt. Acta Nuntiaturae Polonae. Tomus LIV. Ioannes Archetti (1776-1784). Od roku 2006 jest wychowawcą i wykładowcą w WSD Misjonarzy Oblatów MN w Obrze oraz adiunktem na Wydziale Teologicznym UAM-u, w Poznaniu.

W obrzańskim seminarium w latach 2008-2017 pełnił funkcję wicerektora oraz dyrektora ds. studiów. Od roku 2014 r. był także radnym prowincjalnym w Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów MN. Ponadto od 2007 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, a od 2013 r. – członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Począwszy od 2003 r. bierze udział w licznych konferencjach naukowych i wykładach gościnnych. Opublikował kilka książek i wiele artykułów naukowych.

Wikariusze Prowincjalni:

o. Sławomir Dworek OMI
o. Józef Wcisło OMI

Radni Prowincjalni:

  1. o. Sławomir Dworek OMI
  2. o. Marian Puchała OMI
  3. o. Sebastian Łuszczki OMI
  4. o. Tomasz Maniura OMI
  5. o. Piotr Darasz OMI
  6. br. Adam Petelczyc OMI
  7. o. Józef Wcisło OMI

Sekretarz Prowincjalny – o. Paweł Latusek OMI

Ekonom Prowincjalny – o. Józef Czernecki OMI

Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży – o. Jan Bielecki OMI, kontakt: jan.bielecki@oblaci.pl

Kurator ds. ochrony dzieci i młodzieży – o. Sławomir Dworek OMI,  kontakt: slawomir.dworek@oblaci.pl

Duszpasterz osób pokrzywdzonych – o. Sebastian Łuszczki OMI, kontakt: sebstian.luszczki@oblaci.pl

Inspektor ochrony danych osobowych – o. Marcin Wrzos OMI,  kontakt: iodo@oblaci.pl

Koordynator Medialny Polskiej Prowincji – o. Paweł Gomulak OMI, kontakt: info@oblaci.pl