Za publikację artykułów i kontakt z mediami i współpracownikami odpowiedzialny jest Koordynator medialny Polskiej Prowincji – o. Paweł Gomulak OMI. Prosimy kierować do niego wszelkie informacjach o wydarzeniach związanych z naszym zgromadzeniem, a także pomysły czy uwagi odnośnie rozwoju www.oblaci.pl i kanałów społecznościowych prowincji.

Mail: info@oblaci.pl

Tel.: +48 503 188 782