koordynator

11 lutego 2019

MINĘŁO 200 LAT: PRZEPOWIADANIE: MIEDŹ BRZĘCZĄCA…


Kodeń: Dom Pielgrzyma w Kodniu z nowym oratorium

Przebywający w Kodniu na wizytacji kanonicznej o.…


8 lutego 2019

MINĘŁO 200 LAT: PRZEPOWIADANIE: KIM TY JESTEŚ,…


7 lutego 2019

NOTA BENE: OBLACJA NICZYM NOWE SERCE, NOWY DUCH I…


6 lutego 2019

MINĘŁO 200 LAT: NOTA BENE: CZŁOWIEK,…


5 lutego 2019

MINĘŁO 200 LAT: NOTA BENE: SZPITAL DLA…


Kodeń: X Pielgrzymka "Amazonek"

W niedzielę 3 lutego 2019 roku w Sanktuarium…