Dla misjonarzy oblatów MN prowadzenie parafii nie jest celem samym w sobie. Zgromadzenie ma charakter misyjny, więc prowadzenie duszpasterstwa w parafiach również powinno mieć taką formę. Miejsca, w których oblaci prowadzą parafie, powinny tętnić życiem, ożywiać w szczególny sposób wiarę, służyć rozwojowi wspólnot, dzieł i zaangażowań.

Duszpasterstwo parafialne ma wiele dodatkowych funkcji w całym zgromadzeniu, również w polskiej prowincji. Parafie powinny wydawać nowe powołania, prowadzić i formować wiernych od dzieci, przez młodzież, aż po dorosłe, rodzinne życie oraz seniorów. Na każdym z tych etapów wierni mogą i powinni włączać się w życie Kościoła i oblacki charyzmat. Dzięki regularnemu duszpasterstwu parafialnemu powiększa się grono m.in. Przyjaciół Misji, a takżeprowadzone jest duszpasterstwo młodzieżowe NINIWA. Parafie wspierają dzieła oblackie regularną modlitwą i prowadzone są w charakterze zgodnym z oblackim charyzmatem.

Parafie wspierają też finansowo misjonarzy na misjach i pomagają w utrzymaniu ich stabilności bytowej.

Obecnie przy 20 placówkach oblackich w Polsce prowadzonych jest 16 parafii oraz dwa kościoły rektoralne, na Świętym Krzyżu i w Gdańsku.