Formularz mszalny i modlitwa wiernych do św. Eugeniuszu

21 MAJA
ŚW. EUGENIUSZA DE MAZENODA, BISKUPA

w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów M.N. – uroczystość

Antyfona na wejście

Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki. Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki. Chwalcie Pana nad panami, bo Jego łaska na wieki.
Chwała na wysokości Bogu…
Kolekta

Miłosierny Boże, Ty dla zwiastowania Ewangelii narodom, napełniłeś świętego Eugeniusza de Mazenoda, biskupa, niezwykłymi cnotami apostolskiej gorliwości i zapału + spraw za jego wstawiennictwem * abyśmy ożywieni tym samym duchem, całym swoim życiem służyli Kościołowi i wiernie współdziałali z dziełem zbawienia świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z  Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wierzę w jednego Boga…

Modlitwa nad darami
Boże, nasz Ojcze, przyjmij dary, które Ci składamy w dniu świętego Eugeniusza, biskupa, + i rozpal w naszych sercach ogień miłości, * abyśmy z Ofiarą Eucharystyczną złączyli dar całego naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Prefacja własna lub o Pasterzach nr 73

Antyfona na Komunię

Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

Modlitwa po Komunii

Boże, źródło wszelkiej dobroci, dzięki składamy Tobie, który nas zgromadziłeś na Uczcie Eucharystycznej. + Spraw, abyśmy wraz ze świętym Eugeniuszem zdążali drogą świętości * i stali się uczestnikami radości obiecanej wiernym sługom Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa wiernych
Uroczystość św. Eugeniusza de Mazenoda

1. Módlmy się za Kościół święty, aby wsparty mocą Jezusa niósł Ewangelię życia wszystkim ludziom.

Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za Ojca świętego, aby jego apostolska działalność umacniała braci w wierności Jezusowi i Kościołowi.

Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, aby wierne charyzmatowi św. Eugeniusza wiernie głosiło Ewangelię ubogim

Ciebie prosimy…

4. Módlmy się o nowe powołania do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów, aby świętość życia kapłanów i braci pociągała młodych do pójścia za Chrystusem.

Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za przygotowujących się do złożenia ślubów zakonnych, przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu, aby umocnieni światłem Ducha Bożego wiernie służyli Ludowi Bożemu.

Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za nas tutaj zebranych, abyśmy wpatrzeni w przykład św. Eugeniusza de Mazenoda nie wahali się radykalnie każdego dnia podążać za Jezusem.

Ciebie prosimy…