Misje zagraniczne już od samego początku były dla założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN niezwykle ważne. W KKiRR czytamy:

R 7b. Głoszenie misji i misje zagraniczne tradycyjnie zajmują pierwsze miejsce w naszym apostolstwie.

Pierwszych misjonarzy św. Eugeniusz wysłał już po kilku latach istnienia pierwszej wspólnoty. A przecież można by powiedzieć, że młodziutkie zgromadzenie powinno najpierw wzmocnić swoje szeregi, nieco okrzepnąć. Tymczasem św. Eugeniusz miał „serce wielkie jak świat” – tak o nim mówiono. Boży paradoks polega na tym, że gdy dzielimy się wiarą, Pan Bóg ją mnoży. Wkrótce więc przybywało nowych oblatów do pracy lokalnej i na misjach zagranicznych.

Dziś oblaci pracują na wszystkich kontynentach świata. Podejmują wyzwania misjonarskie w najtrudniejszych miejscach i nazywani są misjonarzami od zadań specjalnych. Tam gdzie niosą Ewangelię, często zaszczepiają zdobycze cywilizacji.