Oblacki charyzmat zrodził też żeńskie zgromadzenie kobiet, które chcą na swój sposób realizować wizję ewangelizacji św. Eugeniusza de Mazenoda. Zgromadzenie powstało w Hiszpanii, tam ma swoją główną siedzibę oraz placówki. Obecnie zrzesza kilkadziesiąt kobiet, w tym także kilka Polek!

Strój oblatek to prosty, szary habit. Siostry nie noszą welonów.

Oblatki angażują się w różne wydarzenia także w Polsce, zwłaszcza te związane z duszpasterstwem młodzieży. Siostry organizowały również rekolekcje powołaniowe dla dziewcząt. Zachęcamy dziewczyny, które rozeznają swoją drogę życiową, do poznania misjonarek oblatek MN przy okazji różnych wydarzeń w Polsce, a także do kontaktu za pośrednictwem oficjalnej strony zgromadzenia www.oblatas.org.