Misjonarze oblaci MN jako zakonnicy realizują bezpośrednio charyzmat św. Eugeniusza de Mazenoda w Kościele. Podobnie żeńska gałąź – Zgromadzenie Misjonarek Oblatek MN. Dodatkowo, podobnie jak wiele innych zgromadzeń zakonnych, tak i oblaci patrzą na swój charyzmat szeroko, uwzględniając zaangażowanie i udział osób świeckich. Ci często łączą się w stowarzyszenia i organizacje. Niektóre grupy przyjmują nawet bardzo konkretną postać zakonów świeckich z określoną regułą do realizowania w życiu. Oblatom towarzyszy też spore grono nieformalnych sympatyków, którzy mają swój udział w oblackim charyzmacie. Wszystkie te osoby można określić mianem rodziny oblackiej.

KKiRR tak wspominają o roli świeckich:

R 37a. Charyzmat świętego Eugeniusza de Mazenoda, który jest darem Ducha Świętego dla Kościoła, promieniuje w świecie. Ludzie świeccy czują się wezwani do udziału w nim zgodnie ze swoim stanem życia i do przeżywania go w sposób zależny od różnych środowisk i kultur. Uczestniczą oni w charyzmacie w duchu komunii i wzajemności między sobą i z oblatami.

Rodzina oblacka jest szeroką grupą osób, a jej idea jest prężnie kultywowana na całym świecie. W 2009 roku w Madrycie odbył się Europejski Kongres Rodziny Oblackiej, na którym pojawili się reprezentanci środowisk oblackich, głównie świeckich z całej Europy, w tym także z Polski. Pokazuje to jak bardzo świeckie osoby chcą wspierać oblatów w ich pracach misjonarskich i ewangelizacyjnych. Liderzy różnych organizacji oblackich starają się być ze sobą w kontakcie i czasem udaje im się nawiązać międzynarodową współpracę.