Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

9 maja 2019

NIECH OJCIEC OTWORZY KSIĘGĘ NASZYCH REGUŁ, ABY KAŻDY CZERPAŁ Z NIEJ INSPIRACJĘ. Ojciec Guigues zdaje sobie sprawę, że na nim ciąży odpowiedzialność, aby w każdym członku wspólnoty strzec powołania, które jest pochodzącym od Boga duchem i literą, wyrażoną w Regułach.  Wdzięczność, jaką jesteśmy winni Bogu za ten cud, może się przejawić jedynie przez zdecydowane postanowienie kroczenia zawsze w Jego obecności, według naszego powołania i stosując dokładnie nasze Reguły. Odpowiedzialność ta ciąży…

Więcej Info


8 maja 2019

REGUŁA AKT ZEBRANY, PRZEŻYTY I DZIELONY W SPECYFICZNEJ PERSPEKTYWIE. Konstytucje i Reguły zgromadzenia zakonnego nie są zbiorem praw, którym ślepo trzeba być posłusznym, aby zapewnić dobro wspólne i doskonałe posłuszeństwo we wszystkich zgromadzeniach. Każdy założyciel i założycielka przeżywał swoje Zycie zgodnie z tą szczególną inspiracją, jaką otrzymał i spisał (w przypadku Eugeniusza było to wydarzenie Wielkiego Piątku). Założyciel przeżywa i dzieli się swoją wizją z innymi, którzy chcą żyć…

Więcej Info


7 maja 2019

W IMIĘ BOŻE WESPRZYJCIE MOJE ŻYCZENIA; WY TO JESTEŚCIE W STANIE ZROBIĆ; WY TEGO CHCECIE; ZABIERZCIE SIĘ DO DZIEŁA. Eugeniusz należał do osób, które od Ducha Świętego otrzymały charyzmat. Jako Założyciel i Superior Generalny był zobowiązany starać się, aby oblaci żyli i swą misję wypełniali zgodnie z jego duchem. Był bardzo jednoznaczny, kiedy zwracał się do nowych wspólnot złożonych z bardzo młodych oblatów: Informujcie mnie o wszystkim i konsultujcie się ze mną często. Ojciec Dassy ułatwi…

Więcej Info


6 maja 2019

WIERNOŚĆ TA BĘDZIE BARDZIEJ BUDUJĄCA NIŻ PRZESADNE GRZECZNOŚCI… Regularność wiąże się z zachowywaniem Reguły oblackiego życia (reguła, stąd regularność, oznacza zachowywanie reguły i zgodę, aby oba była przewodnikiem życia). Młoda i dynamiczna wspólnota była po to, aby ludzi, którzy odwiedzali oblatów, przyciągać ku pobożności i sakramentom udzielanym w sanktuarium. Eugeniusz udziela ważnej rady: działać w taki sposób, aby ogromna ilość odwiedzających nie zakłócała życia zakonnego.  Jeśli…

Więcej Info


3 maja 2019

NIECH REGUŁA BĘDZIE PRZESTRZEGANA WE WSZYSTKICH PUNKTACH I PRZEZ WSZYSTKICH. Eugeniusz na barkach młodego, 29. letniego, ojca Guiguesa, złożył ciężka odpowiedzialność: jest odpowiedzialnym za sanktuarium maryjne, musi pracować z coraz większą liczba pielgrzymów i postarać się, aby bez zgrzytów, zgodnie z oblackimi regułami, funkcjonowała oblacka wspólnota.  Niech ojciec Guigues zrozumie dobrze wszystkie zobowiązania wynika­jące z jego stanowiska. Jeżeli nie ustanowi doskonałego przestrzegania…

Więcej Info


2 maja 2019

MŁODOŚĆ NIE JEST POWODEM, ABY ZABRAKŁO LIDERA. Wyobraźmy sobie młodego, 29. letniego oblata, którego prosi się o podjęcie zupełnie nowej posługi w sanktuarium. Superiorem mianowano 26. letniego, bardzo ruchliwego i inteligentnego oblata (o. Dassy), do niego dołączył nowo wyświęcony i bardzo utalentowany oblat (Vincens), starszy o dwa lata. W rzeczywistości i po ludzku to bardzo wątpliwa sprawa dla niedoświadczonego ojca Guiguesa – dodajmy także napomnienia Eugeniusza, którzy przypomina mu, że…

Więcej Info


1 maja 2019

JÓZEF AMBROŻY VINCENS OMI Nasza chronologiczna lektura listów Eugeniusza prowadzi nas do osoby ojca Józefa Ambrożego Vincensa, który był ważną postacią w annałach zgromadzenia. W wieku 27 lat w Aix-en-Provence został wyświęcony na kapłana. Przyglądając się misji oblatów w mieście poczuł powołanie do życia oblackiego, wstąpił do nowicjatu i w 1834 roku złożył śluby. Został wysłany do sanktuarium Notre Dame de l’Osier, gdzie pozostanie przez 20 lat. Yvon Beaudoin mówi nam:   Wspólnotą tchnęła…

Więcej Info


30 kwietnia 2019

KAZANIA GŁOSI JAK PRAWDZIWY APOSTOŁ I BĘDZIE SKARBEM DLA DOMU W L’OSIER. Eugeniusz kończy swój list do biskupa z Grenoble mówiąc mu, że do l’Osier wyśle ojca Vincesa, który dołączy do wspólnoty. Człowiek, którego przeznaczam, aby powiększyć małą wspólnotę, jest wspaniały pod wszystkimi względami. To wielkie poświęcenie, które czynię, wysyłając go do tej wspólnoty, ponieważ zamierzałem uczynić go superiorem w domu, który posiadamy w kantonie fryburskim. Głosi kazania jak prawdziwy apostoł – to…

Więcej Info


29 kwietnia 2019

BĘDĄ CIĘ KOCHAĆ JAK OJCA, ICH PROTEKTORA I PRZEWODNIKA.            Następnie Eugeniusz, aby wyciszyć wszelkie obawy, jakie mógł mieć biskup wobec niezależności zgromadzenia zakonnego w diecezji śpieszy, aby go zapewnić o relacji, jakiej oczekuje oblatów z biskupem diecezji, w której pracują. Będą zależeć od księdza, jako ich biskupa, będą go kochać jak ojca; ich zaufanie i ich wdzięczność dla księdza biskupa są w nich złożone od początku jako dla ich protektora i przewodnika. Z pewnością włożą…

Więcej Info


26 kwietnia 2019

EUGENIUSZ I ZMARTWYCHWSTANIE: PRAGNIENIE, ABY LUDZIE, W KTÓRYCH NADAL TRWA JEGO MĘKA, POZNALI TAKŻE MOC JEGO ZMARTWYCHWSTANIA.   Oczyma ukrzyżowanego Pana patrzymy na świat krwią Jego odkupiony, żywiąc pragnienie, żeby ludzie, w których nadal trwa Jego męka, poznali także moc Jego zmartwychwstania (K 4).  Już w pierwszym swoim kazaniu Eugeniusz usilnie zachęcał ubogich do zrozumienia przemieniającego ich życie zmartwychwstania.  Przyjdźcie więc, aby dowiedzieć się, kim jesteście w oczach wiary.…

Więcej Info