Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

18 lipca 2019

Z GORLIWOŚCIĄ I ZAPAŁEM PODEJMUJĘ MISJĘ, KTÓRĄ KSIĄDZ BISKUP MI ZLECA. Eugeniusz napisał do Hipolita Guiberta, mianując go superiorem oblackiej wspólnoty i seminarium na misji na Korsyce.      Lecz kogo posłać do utworzenia tak ważnego przedsięwzięcia? Potrze­ba profesorów, zwłaszcza bardzo zdolnego przełożonego. Mamy jedynie ciebie w Stowarzyszeniu, mój drogi ojcze, który łączysz zalety odpowied­nie do założenia tej fundacji. Mówię to przed Bogiem po wyczerpaniu wszelkich kombinacji. Zbyt…

Więcej Info


17 lipca 2019

POLE DZIAŁANIA WYDAJE MI SIĘ TAK OGROMNE I URODZAJNE, CHOĆ POKRYTE CIERNIAMI. Po podjęciu decyzji Eugeniusz napisał do biskupa z Ajaccio, aby mu ją zakomunikować. Nie wypieram się wcale zaangażowania, którego się podjąłem względem księdza biskupa, aby przyjść mu z pomocą ze wszystkich moich sił w wielkiej misji, którą ksiądz ma do wypełnienia w diecezji. Boża Opatrzność dopiero co powierzyła tę diecezję księdza staraniom. Po tysiąckroć dziękowałem Bogu, że dał temu ludowi jako pierwszego…

Więcej Info


16 lipca 2019

CZUJĘ, ŻE POWINIENEM WESPRZEĆ MOJĄ OCENĘ ICH ROZEZNANIEM I RADAMI.   Eugeniusz nigdy bez konsultacji nie podejmował istotnych dla zgromadzenia decyzji. O zaproszeniu wysalania oblatów na Korsykę dzieli się z ojcem Guibertem, jednym ze swych najbardziej godnym zaufania radnych.   Nie od dzisiaj ubolewam, mój drogi przyjacielu, nad koniecznością rozstania się z tymi, których Opatrzność mi dała na doradców w zarządza­niu rodziną. Nie chciałbym o niczym decydować bez porozumienia się z…

Więcej Info


15 lipca 2019

ROZLEGŁE MOŻLIWOŚCI OTWIERAJĄ SIĘ PRZED NAMI. Około 1835 w pięciu wspólnotach w Aix, w Marsylii, Laus, l’Osier i w Billens w Szwajcarii żyło około 36 oblatów. W tym czasie nowy biskup Ajaccio na Korsyce Casanelli d’Istria odwiedzał swoich przyjaciół w Aix i spotkał się z Eugeniuszem. Tłumacząc stan opuszczenia Kościoła na Korsyce: ubogie parafie, wielu, ale nieuformowanych kapłanów, wierni w stanie ignorancji, konflikty między rodzinami i klanami, prosi o pomoc oblatów. Ludzie na Korsyce…

Więcej Info


12 lipca 2019

SEMINARIA: DUSZĄ I SERCEM ODDAMY SIĘ TEMU WZNIOSŁEJ I ISTOTNEJ POSŁUDZE   Pierwsza prośba biskupa z Ajaccio dotyczyła objęcia wyższego seminarium celem kształcenia i formacji kapłanów na Korsyce.   Z powodu jakości osób, jakich księdzu potrzeba, będzie mnie drogo kosztowało odciągnięcie ich od różnych posług, które wypełniają z błogosławieństwem i niebywałym sukcesem. Ale zdecydowałem się poświęcić wiele, aby rozpocząć solidnie ogromne dzieło i dobro, które ksiądz przewiduje i które…

Więcej Info


11 lipca 2019

TROSKA, KTÓRA POPYCHA KSIĘDZA BISKUPA DO NIESZCZĘŚLIWYCH OWIECZEK OPUSZCZONYCH OD TAK DAWNA.   Około 1835 w pięciu wspólnotach w Aix, w Marsylii, Laus, l’Osier i w Billens w Szwajcarii żyło około 36 oblatów. W tym czasie nowy biskup Ajaccio na Korsyce Casanelli d’Istria odwiedzał swoich przyjaciół w Aix i spotkał się z Eugeniuszem. Tłumacząc stan opuszczenia Kościoła na Korsyce: ubogie parafie, wielu, ale nieuformowanych kapłanów, wierni w stanie ignorancji, konflikty między rodzinami i…

Więcej Info


10 lipca 2019

ABY ZOSTAŁ DOBRYM KAPŁANEM, JAKICH POTRZEBA KOŚCIOŁOWI. Proponuję, drogi synu, wyświęcić brata Kotterera przy okazji pierw­szych święceń wielkopostnych… Wysyłam go więc do Aix, życzyłbym sobie, aby wstąpił do nowicjatu, spędził tam czas w głębokim wyciszeniu się, pod specjalnym duchowym kierownictwem mistrza nowicjuszy. Proszę cię o zarekomendowanie mu tego drogiego ordynanda, tak jak ja polecam go tobie, aby został dobrym kapłanem, takim, jakich potrzeba Kościołowi. Ściskam cię i wszystkich…

Więcej Info


9 lipca 2019

PRAKTYKA ŚLUBÓW, JAKIE NIEGDYŚ OJCIEC DOBROWOLNIE I NA ZAWSZE ZŁOŻYŁ PANU. Eugeniusz kontynuuje swój list do ojca Rossi, w którym stara się być lustrem jego sumienia, aby pobudzić go do odpowiedzialności, do której publicznie się zobowiązał. Czekając na obszerniejsze informacje przekazane mi w liście od ojca, pozwalam ojcu pozostać na miejscu. Proszę jednak pamiętać, że moje po­zwolenie jest uzasadnione ekstremalną potrzebą rodziców ojca - przy­puszczam, że nie mogą oni obejść się bez pomocy,…

Więcej Info


8 lipca 2019

NIE IGRA SIĘ Z PODJĘTYMI ZOBOWIĄZANIAMI.   Ojciec Józef Rossi uzyskał pozwolenie, aby przez pewien czas przebywać poza wspólnotą i pomagać swoim rodzicom. W tym czasie był zobowiązany pozostawać w kontakcie ze swoim superiorem i wspólnotą zakonną, ale najprawdopodobniej nie był wierny temu zaleceniu. Trzy lata wcześniej Eugeniusz wskazał, że młody oblat dawał niewiele przykładów cnót:   Rossi źle się prezentuje, nigdy nie będzie błyszczał na zewnątrz, wszystkie jego zalety znajdują się w jego…

Więcej Info


5 lipca 2019

JEŚLI TRZEBA SIĘ ZAANGAŻOWAĆ, TO W SKUTECZNY SPOSÓB. Kiedy napływały prośby o misje, przyjmowano je, a Eugeniusz i jego współbracia oblaci, zanim podjęli decyzję, jak postąpić, poddawali ja ocenie. Tym, co bardzo jasno wynika z tego listu, jest metoda Misjonarzy Oblatów, która nie była powierzchowna, ale pogłębioną refleksją, czy udać się na wiele tygodni do wioski, aby uzyskać trwałe owoce. (Zob. http://www.eugenedemazenod.net/fra/?p=384). Mogłem, mój drogi Courtesie, zebrać naszych księży,…

Więcej Info