Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

29 czerwca 2018

BARDZO ZNAMIENNY LIST Być może jesteście zdziwieni, że dzisiejszy tekst Eugeniusza jest bardzo krótki. Jednak za tymi słowami kryje się rzeczywistość, która zmieni życie Eugeniusza aż do momentu jego śmierci, która nastąpi za 29 lat. Prośba została zaakceptowana przez papieża, Eugeniusz został biskupem, co wywołało burzliwe relacje z rządem francuskim. Wiele osobistych cierpień oraz okres nadzwyczajnego i pełnego miłości pasterskiego prowadzenia najbardziej opuszczonych w Marsylii, drugim co do…

Więcej Info


28 czerwca 2018

ŻYWI CZŁONKOWIE CHRYSTUSA MAJĄ PIERWSZEŃSTWO NAD CEGŁAMI KOŚCIOŁA. Za przykładem króla i rządu wroga Kościołowi była także rada miejska Marsylii. W 1832 roku wstrzymała dotacje i odebrała pomieszczenia braciom szkolnym, którzy prowadzili szkołę dla ubogich. Eugeniusz, jako wikariusz generalny, natychmiast interweniuje, aby ocalić braci. ...Mam nadzieję, że kwesta dla naszych szkół będzie wystarczająca. Miałem dziesięć tysięcy franków, potrzeba będzie prawie dwukrotnie wię­cej. Samo wynajęcie…

Więcej Info


27 czerwca 2018

CZY BISKUP NIE UCZYNIŁ SIEBIE INSTRUMENTEM RZĄDU WROGIEGO KOŚCIOŁOWI? Dla Eugeniusza kolejną konsekwencją rewolucji lipcowej była propozycja, aby ojciec Courtès został wikariuszem generalnym nowo mianowanego biskupa, który popierał króla wrogiego Kościołowi. ...Propozycja, jaką uczynił ci JE Rey, wzbudziłaby prawdopodobnie moją wdzięczność, gdyby miał on na celu jedynie okazanie ci szacunku. Czyni ona na mnie nieco mniejsze wrażenie, jeśli rozważę jego stanowi­sko i korzyści, jakie miał…

Więcej Info


26 czerwca 2018

OHYDNA ZDRADA Wtórne konsekwencje rewolucji lipcowej dawały o sobie znać jeszcze w 1832 roku. W liście do ojca Courtèsa Eugeniusz wymienia jedną z nich. Tego wieczoru, kiedy odbywał się konsystorz, przybył kurier z wieścią o zdobyciu Ankony przez Francuzów. Szczegóły, jakie nam opowiedziano, są przeraża­jące; trzeba by było cofnąć się do czasów barbarzyńskich, by tam znaleźć przykłady tak ohydnej zdrady, lub raczej tak oburzającej perfidii. List do Hipolita Courtèsa, 11.02.1832, w: EO I, t.…

Więcej Info


25 czerwca 2018

NASZE CZYNNOŚCI, NASZE USŁUGI MAJA WARTOŚĆ DOPIERO WTEDY, GDY ROBIMY TO, CZEGO MISTRZ WYMAGA OD NAS. Jedynie wtedy zaznamy pokoju i wydamy owoce, gdy nasze pragnienia będziemy rozważali w świetle bożego słowa i bożej woli. Nic bardziej pospolitego, niestety! Mówię to, drżąc w oba­wie, że można spotkać wielkich grzeszników wśród kaznodziei, spowied­ników i wszystkich tych kapłanów, którzy są wystawieni na kaprysy swojej woli. Święci znajdują się pośród posłusznych przyjmujących pokornie swoją…

Więcej Info


22 czerwca 2018

W SŁUŻBIE PANA MUSI BYĆ MIEJSCE NA WYRZECZENIA. Nie ma takiego działania, które byłoby nieistotne w naszej posłudze na rzecz Królestwa Bożego niezależnie od tego, czy uważamy siebie za oddanych, wykształconych czy też ważnych. Przełożony nie powinien zobowiązywać się do żad­nych warunków. Może potrzebować księdza do otwierania drzwi lub do zamiatania i ksiądz ten powinien być przekonany, że jest milszy Bogu, otwierając drzwi lub zamiatając, niż gdyby z własnej woli głosił kazania lub spowiadał.…

Więcej Info


21 czerwca 2018

NIC BARDZIEJ SŁUSZNEGO NIŻ DAĆ POZNAĆ SWOJE UPODOBANIA, JEDNAK… Dwudziestoczteroletni Jean Antoine Bernard ukończył formację misyjną w Billens i pięć miesięcy wcześniej otrzymał święcenia kapłańskie. Wydaje się, że poproszono go o zaangażowanie się w posługę, a on wyraził swe uprzedzenia wobec miejscowego superiora. Wydaje się, że miejscowy superior, ojciec Mille, który sam był młody i niedoświadczony, nie wiedział, jak postąpić z kimś, kto nie okazywał mu ślepego posłuszeństwa. Eugeniusz…

Więcej Info


20 czerwca 2018

WYPOWIESZ WOJNĘ TEMU DRWIĄCEMU TONOWI, KTÓRY NIE PASUJE DO TAKICH LUDZI JAK MY. Jednym z głównych środków, jaki wykorzystywał Eugeniusz, by wśród oblatów wzmocnić ducha misyjnego, była regularna korespondencja z superiorami wspólnoty. W ten sposób ich prowadził, dodawał odwagi oraz korygował ogólne postępowanie wspólnot. Oto przykład : list do ojca Courtèsa, superiora wspólnoty z Aix, w którym przywołuje problemy spowodowane wyniosłością wspólnoty. ...Gdybym z doświadczenia nie wiedział, że…

Więcej Info


19 czerwca 2018

PRAGNIENIE MISJI ALGIERSKIEJ 4 lipca 1830 roku Francja podbiła Algierię. Gdy tylko Eugeniusz się o tym dowiedział, dostrzegł możliwość misji wśród najbardziej opuszczonych i natychmiast oferuje wysłanie oblatów do tego kraju. Odkąd Algier został podbity przez wojska dobrego króla Karola X, postanowiłem coś uczynić, aby katolicy tej kolonii mieli zapewnioną opiekę duszpasterską. Ufając, iż w przyszłości wielu niewiernych ujrzy światło wiary, przedstawiłem biskupowi Marsylii, mojemu wujowi,…

Więcej Info


18 czerwca 2018

FORMATORZY: PODWÓJNE UCZESTNICTWO, JAKIE BĘDZIECIE MIELI WE WSZYSTKICH ICH DZIEŁACH BĘDZIE OBFITYM WYNAGRODZENIEM ZA OFIARĘ, JAKĄ SKŁADACIE. Eugeniusz w rzeczywistości był świadomy, że dla 25. letniego ojciec Mille brzemię formatora uważał za ciężkie, tak jak dla wielu misjonarzy, którzy są formowania w tych instytucjach. Proszę zapamiętać raz na zawsze, że nie wysłałem ojca do Szwajcarii, aby tam sprawował ojciec posługę zewnętrzną, ale by kierował, pouczał i dbał cały czas o powierzoną mu…

Więcej Info