Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

20 marca 2019

WYGLĄDAŁBYM NA UKARANEGO PRZEZ PAPIEŻA.   Zgłębiając ten okres konfliktu, jaki przeżył Eugeniusz, pamiętajmy o osobistym cierpieniu, jakie zniósł. Prześladowany przez rząd, przeniesiony na urząd wikariusza generalnego swojego wujka w Marsylii, nie otrzymał żadnego wsparcia od papieża, który był w delikatnej sytuacji próbując wzmocnić pozory dobre relacje z rządem na korzyść Kościoła francuskiego. Rząd stworzył sytuację, w której wywierał presję na papieża, aby działał przeciwko…

Więcej Info


19 marca 2019

CZAS, KTÓRY NIE JEST ANI CZASEM WOJNY ANI POKOJU. Eugeniusz przez kilka miesięcy pozostał w Rzymie. Yvon Beaudoin kontynuuje opis konfliktu pomiędzy rządem francuskim a biskupem de Mazenodem: Krótko po swoim powrocie do Marsylii, w grudniu 1833 r., biskup Iko­zji decyduje się bronić przed sądem. Sprawa szybko postępuje, kiedy na początku stycznia 1834 r., kardynał Bernetti pisze z Rzymu nieoficjalny list, w którym prosi biskupa o przerwanie procesu i o wycofanie się z życia publicznego, według…

Więcej Info


18 marca 2019

KONFLIKT POMIĘDZY FRANCUSKIM RZĄDEM I NIEZALEŻNOŚĆ KOŚCIOŁA   Śledzimy rozwój konfliktu pomiędzy rządem a Eugeniuszem. Zobaczyliśmy, że w 1833 roku został wezwany do Rzymu i być może sądzicie, że niektóre wydarzenia są mylące. Yvon Beaudoin podejmuje wątek i przytacza główne wydarzenia w momencie przyjazdu Eugeniusza do Rzymu. Przedstawiciele władzy rzymskiej odsłaniają mu powoli prawdę: rząd francuski nie życzy sobie jego obecności we Francji. Mimo pozornej szcze­rości, jaka panowała od…

Więcej Info


15 marca 2019

NIE KOCHAM OJCA MNIEJ, BARDZIEJ SIĘ BOWIEM OJCIEC POMYLIŁ NIŻ MNIE ZLEKCEWAŻYŁ. Sfrustrowany w Rzymie niewielkim postępem w wyjaśnieniu sytuacji z rządem francuskim Eugeniusz wyrzuca ojcu Tempierowi, że czekał sześć tygodni zanim odpowiedział na list z niesprawiedliwym oskarżeniem skierowany do diecezji w Marsylii przez przeciwnego ministra kultu Francji.   Jest nie do pomyślenia, że potraktował ją ojciec w taki spo­sób. Wykazał się ojciec bezczynnością, w czym widzę niewytłumaczalny brak…

Więcej Info


14 marca 2019

MĄDROŚĆ BOŻA JEDYNYM I PEWNYM FUNDAMENTEM.   Pośród trudności spowodowanych sprawą Ikozji, całkowitą niepewnością o los zgotowany mu przez rząd francuski, nawet gdyby pozwolono mu wrócić do Francji, Eugeniusz powierza się Bogu, Jego mądrości i rozeznaniu, które go nigdy nie opuści.     Staram się, mój drogi przyjacielu, coraz bardziej utrwalić w zasadach, które wyłożyłem ojcu w moim ostatnim liście, to znaczy, że trzeba rozpo­znać w biegu wydarzeń, a nawet w ukierunkowaniu woli ludzi…

Więcej Info


13 marca 2019

KLER MA POZOSTAWAĆ POZA PARTIAMI POLITYCZNYMI, ABY NIE KOMPROMITOWAĆ SWOJEJ POSŁUGI. Fałszywie oskarżony o bycie aktywistą przeciwnej rządowi partii politycznej Eugeniusz wyjaśnia i ukazuje swoją postawę. Zasada, jaką głoszę i jaką wpajam innym, stanowi, że kler ma pozostawać poza partiami, aby nie kompromitować swojej posługi. List do Henryka Tempiera, 24.10.1833, w: EO I, t. VIII, nr 469.

Więcej Info


12 marca 2019

NIE NALEŻY ŻAŁOWAĆ, KIEDY CZYNIŁO SIĘ JAK NAJLEPIEJ. BÓG POSŁUGUJE SIĘ BŁĘDAMI LUDZI, ABY OSIĄGNĄĆ SWOJE CELE.   Wobec niepewności o najbliższą przyszłość, jeśli rząd francuski podejmie kroki przeciwko niemu, Eugeniusz ufa Bogu.  Nie należy żałować, kiedy czyniło się jak najlepiej. Nawet Bóg posługuje się błędami ludzi, aby osiągnąć swoje cele. Nie wiem, czego chce ode mnie. Wszystko, co wiem, to, że w swej mądrości rządzi tymi, których jedynym celem jest praca dla Jego chwały. Moje…

Więcej Info


11 marca 2019

ZAPROSZENIE DO OPTYMIZMU Zamiast prześladowań ze strony władz państwowych Eugeniusz pozostaje optymistą z powodu wiary w Boga. Zwierza się swojemu przyjacielowi i powiernikowi ojcu Tempierowi: I tak ma ojciec korzyść radowania się z przyjemności niespodzian­ki, kiedy wbrew oczekiwaniom sprawy idą lepiej, niż to było przewidzia­ne. To rekompensata za żal, jaki odczuwa się, dopóki żyje się czarnymi wrażeniami. Ten, który widzi na różowo, oszczędza sobie tego zmartwie­nia, ale również mniej żywo…

Więcej Info


8 marca 2019

MOŻLIWE USUNIĘCIE PRZEZ POLICJĘ Yvon Beaudoin przypomina nam kontekst listu Eugeniusza: 2 października Eugeniusz spotkał się z papieżem, Rzym miał opuścić 11 października. Tymczasem 28 września otrzymał list, w którym ojciec Tempier podesłał mu list do ministra kultu, pana Barthe, który obwieszczał, że biskup Ikozji nie może wykonywać żadnej funkcji kościelnej w królestwie oraz że nie jest już wikariuszem generalnym w Marsylii. Ojciec Tempier zaprasza zatem swojego przełożonego do pozostania w…

Więcej Info


7 marca 2019

POTRZEBUJĘ ZASTANOWIENIA I ŚWIATŁA, PROSZĘ BOGA, ABY MNIE OŚWIECIŁ. Pośród wszystkich poważnych politycznych intryg Eugeniusz nie zapominał, gdzie tkwiło źródło jego siły: Trzeba było rzeczywiście złapać oddech po moim wystąpieniu w środę rano. Czekam, potrzebuję zastanowienia i światła, proszę Boga, aby mnie oświecił, potrzebuję tego tym bardziej, gdy polityka ludzi wyda­je się przeciwstawiać inspiracjom Ducha Świętego. List do Henryka Tempiera, 31.08.1833, w: EO I, t. VIII, nr 459.…

Więcej Info