Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

21 grudnia 2018

ŚWIĘTOWAĆ WSPANIAŁĄ NOC, GDY NASZ ZBAWICIEL URODZIŁ SIĘ W ŻŁOBIE. 21 grudnia 1811 roku Eugeniusz przyjął święcenia kapłańskie, a swą mszę prymicyjną sprawował w wigilię Bożego Narodzenia. Zaprosił swoją mamę, aby w szczególny sposób się z nim łączyła. Droga mamo, zjednoczcie się ze mną w noc Bożego Narodzenia, uczestniczcie w świętych tajemnicach w Aix, a tak­że w Amiens w najgorliwszej ze wspólnot. Odprawię je za was. Każdy ze swej strony niech rozmawia z naszym dobrym Mi­strzem, który z…

Więcej Info


20 grudnia 2018

WRAZ ZE ŚWIĘTYM EUGENIUSZEM PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA BOŻE NARODZENIE. Dla Eugeniusza jednym z ulubionych momentów podczas modlitwy była zdolność zjednoczenia się w obecności Boga, naszego Ojca, z tymi, których kochał. W naszej oblackiej tradycji to ćwiczenie zwykliśmy nazywać oracją. Przebywając w paryskim seminarium w bożonarodzeniowy poranek napisał do matki, jak bardzo, pomimo dzielącej ich odległości, jednoczył się z nią podczas pasterki. Ach!, moja droga mamo, czy myślicie, że tej nocy nie byłem…

Więcej Info


19 grudnia 2018

MINĘŁO 200 LAT: PRZYKŁAD JEST SPOSOBEM KIEROWANIA. Lekarstwem na tragiczną sytuację Kościoła, a przede wszystkim na zło wywołane lenistwem, nonszalancją i zdeprawowaniem kapłanów, był, według Eugeniusza, dobry przykład kapłanów. Przykład jest sposobem kierowania – mówił Albert Schweitzer i było bardzo trudno znaleźć kogoś, kto byłby tak o tym przekonany jak Eugeniusz. Odnajdujemy ciągle powracające jego ulubione tematy z okresu fundacji: podążać po śladach Apostołów, raczej być niż działać,…

Więcej Info


18 grudnia 2018

MINĘŁO 200 LAT: ANALIZA PRZED DZIAŁANIEM Misjonarze poświęcając się dziełu naprawy porewolucyjnego Kościoła we Francji, oddali swe życie, aby doprowadzić porzucone ofiary rewolucji do pełnej jedności z Jezusem Chrystusem i członkami Jego Ciała. Najpierw, zanim przystąpi się do działania, konieczne było przeprowadzenie jasnej analizy sytuacji, na jaką chcieli odpowiedzieć swą posługą.  Aby osiągnąć sukces w tym świętym przedsięwzięciu należy po pierwsze poszukać przyczyn deprawacji, która dziś…

Więcej Info


17 grudnia 2018

MINĘŁO 200 LAT: DWIE STRONY MEDALU Możemy doświadczyć intensywności uczuć Eugeniusza. Gdy zastanawiał się nad sytuacja Kościoła we Francji, mówi o swej odrazie wobec postępowania niektórych kapłanów, który nie żyli według wymagań swego powołania. Następnie opisuje swój podziw i swe zdumienie w odniesieniu do powołania misjonarzy, które wyraźnie kontrastuje z opisana sytuacją. Owładnięty tym samym uczuciem zadziwienia, medytuje o Kościele:  Kościół, wspaniałe dziedzictwo Zbawiciela, nabyte przez…

Więcej Info


14 grudnia 2018

MINĘŁO 200 LAT: ICH AMBICJE POWINNY OGARNIAĆ ŚWIĘTYMI PRAGNIENIAMI ROZLEGŁY OBSZAR CAŁEJ ZIEMI. Nawet jeśli ma świadomość, że w tej chwili jest tylko sześciu kapłanów i trzech scholastyków, nie może powstrzymać swego entuzjazmu, wszyscy bowiem mają wielkie pragnienia: choć obecnie z uwagi na zbyt szczupłą ich liczbę oraz bardziej naglące potrzeby otaczającego ich ludu muszą na razie ograniczyć swą gorliwość do ubogich naszych wiosek i miast, to jednak ich ambicje powinny ogarniać świętymi…

Więcej Info


13 grudnia 2018

13 grudnia MINĘŁO 200 LAT: NOTA BENE ! – FANTASTYCZNY MOMENT Eugeniusz jest zachwycony, ponieważ nasze powołanie jest cudowne. Ono pochodzi od Boga, jest zaproszeniem do wejścia do Królestwa Bożego i na jego mocy jesteśmy współpracownikami Zbawiciela. Jaki może być bardziej wzniosły cel, niż cel ich Instytutu?! Ich Założycielem jest Jezus Chrystus, Syn Boga samego; ich pierwszymi ojcami - apostołowie. Są oni powołani, aby być współpracownikami Zbawiciela, współodkupicielami rodzaju ludzkiego.…

Więcej Info


12 grudnia 2018

MINĘŁO 200 LAT: JAKI MOŻE BYĆ BARDZIEJ WZNIOSŁY CEL NIŻ CEL ICH INSTYTUTU Jaki może być bardziej wzniosły cel, niż cel ich Instytutu?! Ich Założycielem jest Jezus Chrystus, Syn Boga samego; ich pierwszymi ojcami - apostołowie. Reguła z 1818, część pierwsza, rozdział pierwszy: § 3: Nota bene, s. 15. Oto lapidarne określenie tego, co jest fundamentem powołania misjonarza, dla wszystkich, którzy starają się żyć marzeniem Eugeniusza.  Jaki może być bardziej wzniosły cel, niż cel ich Instytutu?!…

Więcej Info


11 listopada 2018

MINĘŁO 200 LAT: NOTA BENE ! – ZWRÓĆ UWAGĘ ! Dokonawszy refleksji nad szkodami, jakie w Kościele spowodowali źli kapłani, Eugeniusz zanurzył pióro w atramencie i oddał się pasjonującej refleksji nad powołaniem misjonarzy. Napisał; Nota bene. Ten tekst, w takiej formie, w jakiej go otrzymaliśmy, jest nam znany jako Przedmowa. Eugeniusz przedstawiając ideał, kim jest misjonarz oblat, miał na celu walkę przeciwko spustoszeniu wywołanym przez złych kapłanów: Jaki może być bardziej wzniosły cel, niż…

Więcej Info


10 grudnia 2018

MINĘŁO 200 LAT: TROSKA O MŁODZIEŻ Klasztory w Europie były pionierami w dziedzinie edukacji, stąd troska o młodzież, która także motywowała Eugeniusza w jego posłudze z młodymi ludźmi, co szczegółowo zbadaliśmy w minionych tygodniach. Art. 3. Również jeszcze dlatego członkowie tego Stowarzyszenia poświęcą się także pouczaniu młodzieży o ich religijnych obowiązkach, aby odwrócili się od wad i rozproszenia, aby byli w stanie wypełnić tak jak trzeba obowiązki, które religia i społeczeństwo powinny…

Więcej Info