Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

12 września 2019

CIĄG DALSZY KAMPANII ZNIESŁAWIANIA   W kampanii zniesławiania Eugeniusza, 10 lipca, ksiądz Martin-Lazare w antyreligijnym dzienniku Semafor opublikował artykuł, w którym utrzymywał, że kardynał Pacca, sekretarz Stanu, napisał do biskupa Ikozji, aby mu zarzucić złe kierowanie diecezją marsylską.  Eugeniusz napisał do ojca Tempiera, wikariusza generalnego diecezji:   Chociaż artykuł, który mi ojciec przesłał, jest nieco absurdalny, nie chciałbym pozostawić go bez odpowiedzi. Miał ojciec…

Więcej Info


11 września 2019

WYDAJE SIĘ, ŻE PIEKIELNY DUCH NIE DAJE MI WYTCHNIENIA.   W wyniku rządowej presji Eugeniusz porzucił swe obowiązki w Marsylii i opuścił miasto, aby żyć w oblackiej wspólnocie w l’Osier.   ...Chciałbym, aby ludzie o mnie zapomnieli, tak jak ja zapominam sam o sobie. Niestety, piekielny duch nie daje mi wytchnienia. Obecny czy nieobecny, jego potwarze ścigają mnie, a on sam prześladuje moją osobę z zaciekłą nienawiścią, którą mi poprzysiągł.   Beaudoin wyjaśnia to w następujący sposób:…

Więcej Info


10 września 2019

ŹLI KAPŁANI USIŁOWALI MNIE ZNIECHĘCIĆ PO NADUŻYCIU MOJEJ DOBROCI.   Eugeniusz publicznie dzieli się cierpieniem, jakiego doznaje od kilku kapłanów z diecezji marsylskiej.   Nawet nie marzę o odpoczynku, moje drogie dziecko, codziennie dopadają mnie nowe kłopoty, które wystawiają na próbę moją cierpliwość i oddanie, ośmieliłbym się powiedzieć, że przekracza to ludzką wytrzyma­łość. Źli księża usiłowali mnie zniechęcić po nadużyciu mojej dobroci. Udałoby im się, gdybym nie był coraz…

Więcej Info


9 września 2019

UMRĘ W CIERPIENIACH I TO BĘDZIE MOJA ŚMIERĆ.   W najbliższych medytacjach skupimy się na trudnościach, które od dawna towarzyszył Eugeniuszowi. Nie chodzi tylko o trudności z rządem, ale także z kilkoma księżmi diecezjalnymi. Zauważyliśmy, że będąc wikariuszem generalnym swojego wujka w Marsylii musiał interweniować, aby korygować pewne niewłaściwe zachowania ze strony księży. Niektórzy byli bardzo krzykliwi w oskarżeniach pod adresem biskupa Fortunata i Eugeniusza i wykorzystywali…

Więcej Info


6 września 2019

OCZEKUJĘ, IŻ BĘDZIE POSTĘPOWAŁ W TAKI SPOSÓB, ABY ZASKARBIĆ OJCA PRZYJAŹŃ I INNYCH OJCÓW W DOMU.   Wysyłając neoprezbitera Kaliksta Kotterera, który jak się zdaje słynął z trudnego charakteru, Eugeniusz superiorowi lokalnej wspólnoty ukazuje jego mocne i słabe punkty. Porusza mnie duch braterstwa i przyjaźni, z jaką Eugeniusz otaczał każdą wspólnotę oraz jego pragnienie, aby z każdego członka wydobyć to, co najlepsze.   Drogi ojcze Guiguesie, list ten przekaże ci ojciec Kotterer,…

Więcej Info


5 września 2019

ZAPROSZENIE, ABY W WYDARZENIACH DOSTRZEC BOŻE PROWADZENIE.   Eugeniusz zamierzał wzmocnić małą i niedawno utworzoną wspólnotę w sanktuarium w l’Osier. Chciał posłać dwóch oblatów, ale wydarzenia zmusiły go do zmiany planu.   Wraz z Kottererem wyznaczyłem wam Bernarda, cudotwórcę ze Szwajcarii, niestety, siła wyższa zmusiła mnie do zmiany zdania   Eugeniusz zaprasza wspólnotę, aby w wydarzeniach dostrzegła rękę Boga, nawet jeśli było to trudne do zrozumienia.   Uczmy się…

Więcej Info


4 września 2019

NIE DEBATUJMY WIĘCEJ O TYCH DOBRYCH BRACIACH.   Początkowo zgromadzenie było stowarzyszeniem kapłanów, aby poprzez przepowiadanie i sakramenty głosić Ewangelię. Dwa lata później, kiedy przekształciło się w zgromadzenie zakonne ze ślubami, zasadniczy zrąb jego powołania stanowiły elementy życia zakonnego, co otwarło drogę tym, którzy chcieli być oblatami, ale nie kapłanami. To był problem dla niektórych kapłanów, przywiązanych do posługi duchownej, jakiej bracia nie mogli podejmować. Zatem…

Więcej Info


3 września 2019

ICH LISTY SPRAWIAJĄ MI ZAWSZE WIELKĄ RADOŚĆ.   W tym okresie wspólnotę tworzyli młodzi oblaci. Eugeniusz zawsze miał świadomość, że założenie zgromadzenia, jego charyzmat i wspaniała misja były dziełem Boga. Ponosił zatem odpowiedzialność, aby każdy oblat i każda wspólnota były wierne charyzmatowi. Dlatego każdego miesiąca oczekiwał list od każdej wspólnoty, w którym superior miał opisać życie i działalność wspólnoty oraz na jeden list do roku, w którym każdy oblat dzielił się swoim…

Więcej Info


2 września 2019

PROSZĘ SIĘ ZASTANOWIĆ, ODPOCZĄĆ I POZOSTAĆ W KONTAKCIE.   Po upływie tygodnia Eugeniusz ponownie pisze do młodego superiora wspólnoty, aby powtórzyć i podkreślić te same wytyczne:   Niech ojciec nie zaniedbuje konferencji teologicznych nakazanych przez Regułę, nie zgadzam się zwolnić z tego kogokolwiek w żadnym domu. Niech ojciec trzy­ma rękę na pulsie… Niech ojciec oszczędza swoją wspólnotę tego lata. Nie można się udzielać bez przerwy przez cały rok. Z Bogiem, mój drogi ojcze…

Więcej Info


30 sierpnia 2019

BEZWZGLĘDNA CHĘĆ ZEWNĘTRZNEJ POSŁUGI JEST CAŁKOWICIE SPRZECZNA Z REGUŁĄ.   W naszym życiu, w którym jesteśmy pochłonięci przez media i rozmaite zadania potrzebujemy posłuchać wezwania Eugeniusza, aby pomyśleć o równowadze życia i duchowości.     Z przykrością stwierdzam, że przeciążacie się przeróżnymi pracami. Wcale nie pochwalam takiej metody, ponieważ jest podwójnie szkodliwa: wyczerpuje ludzi i zmusza ich do przebywania zbyt długo poza domem. Jest całkowicie przeciwne Regułom,…

Więcej Info