Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

17 lutego 2020

BISKUP MARSYLII: NAJCIĘŻSZE JARZMO, JAKIE MOŻE ZOSTAĆ NAŁOŻONE NA SŁABEGO ŚMIERTELNIKA. W czasie rekolekcji Eugeniusz zastanawia się nad znaczeniem tego nowego wezwania oraz nad postawą, jaką powinien przyjąć, aby sprostać temu zadaniu. Kości zostały rzucone i pomimo tego, co do chwili obecnej uczyniłem, aby uchylić się od odpowiedzialności za diecezję, moje nadzieje właśnie spełzły na niczym wobec wszystkich rozmaitych kombinacji bardzo zręcznie i z pewnością w dobrej wierze podjętych przez…

Więcej Info


14 lutego 2020

BĘDĘ STARAŁ SIĘ KORZYSTAĆ Z MOJEJ SAMOTNOŚCI DLA DUSZY I DLA CIAŁA. Ciężkie jarzmo bycia biskupem Marsylii odbija się na zdrowiu Eugeniusza. Wszyscy, krewni, przyjaciele i lekarz zebrawszy się, wymagali ode mnie, żebym wyjechał z miasta, abym mógł podnieść się ze stanu cierpienia, w który wpadłem na skutek mocnych wstrząsów odczuwanych od sześciu albo siedmiu miesięcy. Ja zgodziłem się na wyjazd na wieś, aby tam spędzić jakieś piętnaście dni w najbardziej absolutnej samotności. Dziennik,…

Więcej Info


13 lutego 2020

NIE MUSIMY SIĘ ZBYTNIO WYSILAĆ, ŻEBY POZNAĆ CAŁE DOBRO, JAKIEGO ON NAM DOSTARCZA, ABY WYPEŁNIĆ JEGO WOLĘ. Eugeniusz zawsze cieszy się sukcesami swoich synów-misjonarzy. Pisząc do ojca Martina w Szwajcarii, wskazuje na powody tych sukcesów, którymi są przyzywanie Boga, który działa przez swojego pośrednika. Moje drogie dziecko, Bardzo chciałbym ojcu ustnie powiedzieć to, o czym zadowalam się napisać. Proszę stawać się coraz bardziej godnym swego powołania. Nie musimy zbyt się wysilać, żeby…

Więcej Info


12 lutego 2020

NIGDY NIE SCHODŹ Z AMBONY BEZ POBUDZENIA SERC DO SKRUCHY I DO MIŁOŚCI. Eugeniusz nadal udziela rad ojcu Mille, który towarzyszy arcybiskupowi Aix i w jego imieniu głosi kazania. Myślę, że rano przed ceremoniami będziesz musiał przeprowadzić krótką naukę o sakramencie bierzmowania, który dzieci powinny otrzy­mać. Uważaj, by to nie trwało zbyt długo, i zawrzyj dużo rzeczy w nie­wielu słowach. Nie schodź nigdy z ambony bez pobudzenia serc do skru­chy i do miłości. Na wioskach daj biskupowi do…

Więcej Info


11 lutego 2020

BISKUP JAKO PASTERZ I PRZEŁOŻONY Arcybiskup Aix-en-Provence chwilowo nie cieszył się dobrym zdrowiem i potrzebował kogoś, kto towarzyszyłby mu podczas wizytacji kanonicznych w całej diecezji Aix i w jego imieniu głosił kazania. Do wypełnienia tej ważnej misji Eugeniusz wyznaczył ojca Mille. Teraz chciałbym ci dać kilka wskazówek. Najpierw musisz wiedzieć, że jesteś powołany, aby być rzecznikiem pierwszego pasterza w czasie jego wi­zytacji pastoralnej. Musisz przeto zdać sobie sprawę z wagi…

Więcej Info


10 lutego 2020

WOLA BOŻA UKAZAŁA TO W TAKI SPOSÓB, ŻE NIE MOŻE TU BYĆ ŻADNEJ OMYŁKI. A JA ZNAJDUJĘ SIĘ W SYTUACJI, ŻE NIE MOGĘ ODMÓWIĆ. Eugeniusz pragnął resztę swojego życia poświęcić na służbę oblatom, ale plan Boga względem niego był inny. Ile razy nie liczyłem szczęścia, którym cieszyłbym się nareszcie w samotności jednego z naszych domów, w przypadku, w którym Pan wzywałby mego stryja do siebie, zanim ja bym umarł!... A oto dziś całe to przyszłe szczęście się rozsypuje. Trzeba poddać się temu…

Więcej Info


7 lutego 2020

DZIWIĘ SIĘ, GDY ZASTANAWIAM SIĘ NAD TYM I ZDAJĘ SOBIE SPRAWĘ, ŻE MUSZĘ ZAUFAĆ DOBROCI BOGA. Eugeniusz jest zadowolony, pomagając w diecezji i towarzysząc swojemu wujkowi. Czekał aż przejdzie na emeryturę, aby całkowicie poświęcić się zgromadzeniu. Mój drogi przyjacielu, niewątpliwie dlatego, aby was skłonić do gorliwszej modlitwy za mnie, nasz ojciec Courtès przekazał wam informację o wydarzeniu, które tak bardzo mnie napełnia smutkiem. Moja piękna Ikozja była lekka jak piórko. Wraz z biskupim…

Więcej Info


6 lutego 2020

MÓJ WUJEK WŁAŚNIE SPŁATAŁ MI PSIKUSA. Ludzie zaczęli gratulować Eugeniuszowi jego nominacji na biskupa Marsylii. Swoim synom oblatom Eugeniusz zwierza się w następujący sposób: Mój drogi Courtèsie, jest dla mnie pociechą w moim rozczarowaniu, kiedy widzę cię zadowolonego i usatysfakcjonowanego z figla, który mój stryj mi spłatał. Mój plan był całkiem inny, bardziej zgodny z moimi gu­stami, z moją skłonnością, chcę wierzyć, że zawierał mniej korzyści dla Zgromadzenia. Nie trzeba już teraz o tym…

Więcej Info


5 lutego 2020

WIZYTA MOJEGO STRYJA W MOIM POKOJU, NIOSĄCEGO W RĘKU W STANIE NADZWYCZAJNEGO ROZRADOWANIA KRÓLEWSKIE ROZPORZĄDZENIE, KTÓRY MNIE MIANUJE BISKUPEM MARSYLII NA SKUTEK REZYGNACJI, JAKĄ TEN CZCIGODNY STARZEC ZŁOŻYŁ ZE SWEJ STOLICY.   To była najgorsza wiadomość, jaką mógł otrzymać. Pięć lat wcześniej, aby ocalić diecezję marsylską przed rządową likwidacją zgodził się zostać biskupem tytularnym Ikozji. Zob. hasło Ikozja w Oblackim Słowniku Historycznym:…

Więcej Info


4 lutego 2020

NIEKTÓRE ŚMIESZNE I PRZESADNE WYRAŻENIA POWINNY ZOSTAĆ WYKREŚLONE. Trzeba także usunąć z naszych zbiorów pieśni te wyrażenia śmieszne i pozbawione miło­ści; potrzebne są zwrotki bardzo wyraziste i pobudzające do pobożności. List do Jeana Baptiste Mille, 06.04.1837, w: EO I, t. IX, nr 611. Tę samą myśl powtarza w swoim dzienniku: Nie aprobuję tego, żeby zawsze śpiewano pieśni bez refrenu, mniej jeszcze adoracje, które są śpiewem nudnym i męczącym w czasie, gdy wolałoby się modlić z żarliwością,…

Więcej Info