Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

22 października 2021

OBOWIĄZKIEM SUPERIORA JEST PODKREŚLAĆ ZALETY WSZYSTKICH SWOICH PODWŁADNYCH, TAK JAK OBOWIĄZKIEM PODWŁADNYCH JEST PODKREŚLAĆ ZALETY SWEGO SUPERIORA Kontynuując poprzednie rozważanie widzimy, że Eugeniusz skarcił ojca Honorata za to, że podzielił się z biskupem diecezjalnym słabościami niektórych członków wspólnoty. Obowiązkiem superiora jest podkreślać zalety wszystkich swoich podwładnych, tak jak obowiązkiem podwładnych jest podkreślać zalety swego superiora. Ta zgodna miłość jest korzystna…

Więcej Info


20 października 2021

MÓJ DROGI OJCZE, MIEJCIE NIECO WIĘCEJ ZAUFANIA DO BOGA  Od 1816 roku scholastyków zawsze nazywano oblatami, chociaż tę nazwę przyjęto dopiero dziesięć lat później. W ramach formacji do kapłaństwa, przez 27 lat naszego istnienia zmieniali miejsca swojego pobytu: Aix-en-Provence, Laus, Marsylia, przez prawie jeden rok Notre-Dame de l'Osier. Nadszedł czas do powrót do stałego domu w Marsylii. Eugeniusz napisał w swoim dzienniku: List do ojca Guiguesa, aby wszystkich oblatów wezwać do Marsylii,…

Więcej Info


19 października 2021

DUCH ŚWIĘTY PEŁNYMI RĘKAMI PRZELAŁ NA NOWEGO OBLATA NAMASZCZENIE SWOIMI SŁODKIMI DARAMI Léonard Baveux był sulipcjaninem. Miał 47 lat i święcenia kapłańskie otrzymał w 1828 roku. Dzięki spotkaniu z oblatami w Montrealu odkrył, że został powołany do życia misjonarskiego i wstąpił do Zgromadzenia. 2 sierpnia złożył wieczystą oblację i napisał list do Eugeniusza na ten temat. Eugeniusz wspomniał o nim w swoim dzienniku: List od ojca Léonarda nazajutrz po jego profesji. W najbardziej wzruszających…

Więcej Info


18 października 2021

NIE MOŻE OJCIEC UWIERZYĆ, JAKĄ PRZYJEMNOŚĆ SPRAWIA MI WSZYSTKO, CO MI PRZYPOMINA DZIECI, KTÓRYMI BÓG MNIE OBDARZYŁ Oddzielony przez Ocean Atlantycki od swoich misjonarzy w Kanadzie Eugeniusz był z nimi stale zjednoczony w myślach i podczas oracji. Ojciec Dandurand przesłał mu szkic domu, w którym powstała wspólnota oblacka. Mój drogi o. Dandurandzie, dziękuję ojcu za przysłanie mi szkicu rysunkowego. Wystarczył on, abym sobie wyrobił pojęcie o miejscach, w których mieszka tak droga część mojej…

Więcej Info


15 października 2021

WIDZĘ KILKA TRUDNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM KROWY Normalnie poświęcam moje siły, aby przytaczać fragment listów Eugeniusza poruszających sprawy duchowe. Poza tym, że kierował dużą diecezją, misyjnym zgromadzeniem i miał wiele obowiązków, zdarzało się, że wyrażał swoją opinię o sprawach doczesnych.  Mój drogi synu, o. Tempier jeszcze nie wrócił ze swej małej podróży, w którą musiał się udać, więc ja odpowiadam na list, jaki do niego właśnie skierowaliście. Całkowicie zgadzam się z tym, że…

Więcej Info


14 października 2021

BĘDZIE ON JAKBY MUNDUREM, NA ZEWNĄTRZ ROBI Z NAS JAKBY JEJ ODZIAŁ ELITARNY W swoim dzienniku Eugeniusz napisał: Stosowne jest, aby w tym miejscu opisać przywilej nadany naszemu zgromadzeniu przez naszego Ojca świętego, papieża Grzegorza XVI co do szkaplerza lub małego habitu Najświętszej Maryi Panny zadekretowany przez kapitułę generalną w 1837 roku. Dziennik, 20.08.1843, w: EO I, t. XXI.   Podczas kapituły w 1837 roku postanowiono, że w dniu wieczystej oblacji każdy oblat otrzyma…

Więcej Info


13 października 2021

OBLACJA: ABYŚMY CAŁKOWICIE I BEZWARUNKOWO MU SIĘ ODDALI Eugeniusz, pisząc do kleryka Charlesa Bareta, który dopiero co złożył śluby wieczyste, kontynuuje swoją refleksję o znaczeniu oblacji: Moje drogie dziecko, zawczasu przyzwyczajajcie się do bezgranicznego zaufania Bogu. Rzeczywiście wobec tak dobrego Ojca, który zarazem jest tak wielki i potężny, trzeba być wspaniałomyślnym. Żadnej powściągliwości, gdy się Jemu oddajemy. On zna wasze potrzeby, on zna słuszne pragnienia waszego serca,…

Więcej Info


12 października 2021

OBLACJA: NASZ PAN, JEZUS CHRYSTUS, NASZ WSPÓLNY MISTRZ PRZYJĄŁ WASZE PRZYRZECZENIA, USYNOWIŁ WAS I NAZNACZYŁ PIECZĘCIĄ, KTÓRA STANOWI O TYM, KIM JESTEŚMY Przed złożeniem wieczystej oblacji do Eugeniusza napisał młody, 18-letni Charles Baret. Oto odpowiedź Eugeniusza: Mój drogi synu, byliście tylko nowicjuszem, gdy napisaliście do mnie 5 sierpnia, oto dzisiaj jesteście dzieckiem Zgromadzenia, które słusznie chlubi się z tego powodu, że za Matkę ma Najświętszą Maryję Dziewicę Niepokalaną. Dzięki…

Więcej Info


11 października 2021

NIECH DOBRY OJCIEC VINCENS CIESZY SIĘ Z TEGO POWODU, NIECH PRZENOSI NA NICH SWĄ MYŚL, KIEDY SPOTYKA KILKA PRZYKROŚCI Nie można mieć bardziej wspaniałomyślnych uczuć, doskonalsze­go poświęcenia i bardziej nadprzyrodzonych myśli. Oni z prawdziwą radością, mającą swe źródło w wierności i miłości ich świętego powo­łania, składają ofiarę ze swych najbardziej naturalnych i uprawnionych uczuć. Są przekonani, że już nigdy nie zobaczą swojej ojczyzny, i wy­rzekną się narzekania z tego powodu… Bóg…

Więcej Info


8 października 2021

SĄ PRZEKONANI, ŻE JUŻ NIGDY NIE ZOBACZĄ SWOJEJ OJCZYZNY I WYRZEKNĄ SIĘ NARZEKANIA Z TEGO POWODU W poprzedniej medytacji widzieliśmy, jak gorąco Eugeniusz opiece Matki Bożej polecał trzech młodych oblatów, którzy jako misjonarze mieli wyjechać do Kanady. Napisał o nich ojcu Guiguesowi, superiorowi wspólnoty, w której odbyli swoją pierwszą formację. Za proces ich formacji odpowiadał ojciec Vincens.  W minioną niedzielę zostali wyświęceni na subdiakonów wraz z kl. Nicolasem. Pojutrze wyświęcę ich…

Więcej Info