Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

16 listopada 2018

MINĘŁO 200 LAT: ODNOWIĆ I WZMOCNIĆ JEDNOŚĆ. Jeszcze przez kilka dni po zakończeniu Kapituły Generalnej trwały roczne rekolekcje. Był to czas przygotowania do złożenia oblacji w dniu1 listopada 1818 roku.  Nauki rekolekcyjne, które osobiście głosił Superior Misjonarzy Prowansji prowadziły do zbliżenia ducha i serc. Jego zachęty do całkowitego poświęcenia się poruszały i wzruszały. Błagał swych słuchaczy, aby się zdecydować, aby nie odkładali podjęcia decyzji aż staną przed Najwyższym Sędzią w…

Więcej Info


15 listopada 2018

MINĘŁO 200 LAT: WYBORY, ABY MIANOWAĆ ODPOWIEDZIALNYCH ZA STOWARZYSZENIE. Bazując na oficjalnych Aktach Kapituły i na Wspomnieniach Mariusza Suzanne, Rey w następujący sposób opisuje wydarzenia: W poniedziałek, 26 października, odbyło się drugie posiedzenie pierwszej Kapituły Generalnej Stowarzyszenia Misjonarzy Prowansji. Zebrawszy kapłanów wspólnoty, Założyciel zaproponował im przejście do wyborów na urzędy według sposobu przepisanego przez zaaprobowane przez nich Reguły oraz przyłączenie…

Więcej Info


14 listopada 2018

MINĘŁO 200 LAT: DOŚĆ ELASTYCZNE STRUKTURY ZARZĄDZANIA, KTÓRE EWOLUUJĄ WRAZ Z PRZEŻYTYM PRZEZ NAS DOŚWIADCZENIEM. Z całkowitą słusznością wobec Eugeniusza oddalibyśmy mu niedźwiedzia przysługę, gdybyśmy jego gest dopuszczenia scholastyków do głosowania postrzegali jako oszustwo, aby osiągnąć swój cel. Podjętą przez nich decyzję uznano za dobrą i wszyscy misjonarze docenili i przyjęli ten sposób myślenia. To, co uczynił Eugeniusz miało na celu jedynie umocnić na przyszłość jego ideał i warunki…

Więcej Info


13 listopada 2018

MINĘŁO 200 LAT: NADZWYCZAJNE ŚRODKI DLA NADZWYCZAJNEJ MISJI To był jedyny przypadek w historii misjonarzy oblatów, że członkowie, którzy nie złożyli ślubów wieczystych, w pełni uczestniczyli w Kapitule Generalnej i mieli prawo głosu. W jakiej mierze można mówić o poprawności procedury zastosowanej w tej sytuacji? Akta pierwszej Kapituły Generalnej, zredagowane przez o. Suzanne osiem lat później w 1826 roku, stanowią, że to posiedzenie było jedynym, podczas którego byli obecni członkowie nie…

Więcej Info


12 listopada 2018

PRZED 200. LATY: KAPŁANI I BRACIA ZJEDNOCZENI Z BOGIEM PRZEZ ŚLUBY ZAKONNE. Ważyła się przyszłość misjonarzy. Eugeniusz był przeświadczony, że Stowarzyszenie mogło się rozwinąć jedynie na drodze życia zakonnego i dzięki profesji rad ewangelicznych. Czterech kapłanów na siedmiu nie godziło się na tak radykalny krok. Eugeniusz uciekł się do konsultacji z trzema młodymi będącymi w okresie formacji, bowiem od ich decyzji zależała  przyszłość Stowarzyszenia. Leflon tak opisuje to wydarzenie: W tym…

Więcej Info


9 listopada 2018

MINĘŁO 200 LAT: PRZYSZŁOŚĆ MISJONARZY ZAGROŻONA OD WEWNĄTRZ Eugeniusz wykorzystał okazję dorocznych rekolekcji, aby przedstawić misjonarzom zredagowaną przez siebie regułę. Rekolekcje trwały od 23 do 31 października 1818 roku. Wydarzenia, jakie dokonały się podczas tych rekolekcji oraz nasza pierwsza Kapituła Generalna, były decydującym krokiem w rozwoju oblackiej tożsamości. Przedstawię zatem kilka szczegółów i pozwolę kilku biografom z tego okresu, aby nam opowiedzieli tę historię. Gdy…

Więcej Info


8 listopada 2018

MINĘŁO 200 LAT: GŁOSZENIE SŁOWA BOŻEGO ZA PRZYKŁADEM MARYI W czasie zimnych zimowych miesięcy, gdy pielgrzymi nie przybywali już do sanktuarium, misjonarze udawali się do sąsiednich miasteczek, aby głosić Ewangelię w ramach przedłużonych misji. Stąd po głoszeniu pokuty tym dobrym wiernym i po wysławieniu przed nimi wielkości i chwały Maryi, rozproszymy się po górach, aby głosić Słowo Boże tym prostym duszom, lepiej usposobionym do przyjęcia tego bożego siewu niż zbyt zepsuci mieszkańcy naszych…

Więcej Info


7 listopada 2018

MINĘŁO 200 LAT: CIĄGŁA MISJA Z MARYJĄ Dotąd misjonarze udawali się na misje, teraz pielgrzymi przychodzili do nich. W ten sposób sanktuarium było miejscem ciągłej misji, a ludzie przybywali do misjonarzy.  Przeszło 20 tysięcy dusz przychodzi tu co roku, aby się odnowić w duchu gorliwości w cieniu tego naprawdę imponującego sanktuarium, które pobudza do czegoś, co cudownie kieruje do Boga.  List do Piotra Mie, październik 1818, w: EO I, t. VI, nr 31. Sanktuarium miało taki sam cel, jak misje…

Więcej Info


6 listopada 2018

MINĘŁO 200 LAT: ODKRYCIE MARYI W NASZEJ MISJI Po odwiedzeniu Notre-Dame du Laus, Eugeniusz w następujący sposób opisał to miejsce i ewangelizację, którą odtąd mają prowadzić misjonarze:  Otworzyliśmy dom w Notre-Dame du Laus, przez to nawiązujemy bezpośredni kontakt z diecezjami Gap, Digne, Embrun i Sisteron. Staliśmy się strażnikami jednego z najsławniejszych sanktuariów Najświętszej Dziewicy, w którym spodobało się Bogu ukazać potęgę, jakiej udzielił tej drogiej Matce Misji. List do Piotra…

Więcej Info


5 listopada 2018

MINĘŁO 200 LAT: PRZYGOTOWANIA Leflon, w oparciu o listy Fortunata, przybliżył historię powrotu do Aix z Laus: … 24, wizyta w Laus. 25 powrót, który z racji powolności kontrastuje z błyskawiczną podróżą. 22 mile, przebyte przez trzy osoby na pieszo, i to jakimi drogami! w duchu ubóstwa, zatrzymały trzech towarzyszy, którzy do Aix dotarli dopiero 30 września. Moreau i Tempier byli wyczerpani. Należy sadzić, że Założyciel przewyższał pod względem wytrzymałości dwóch swoich młodszych współbraci,…

Więcej Info