Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

lipiec

Dalsze rozważania będą publikowane w sierpniu

Więcej Info


30 czerwca 2020

DLATEGO JEST BARDZO WAŻNE, ABY DOPROWADZIĆ WSZYSTKICH DO UROCZYSTEGO ZAPEWNIENIA O SWOJEJ WIERNOŚCI. Przypominając ojcu Guiguesowi wagę pewnych ceremonii podczas misji ludowych, Eugeniusz pisze o dramaturgii gestów prowadzących do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, obietnica, aby żyć i zachowywać dziesięć przykazań.  Odnawianie przyrzeczeń chrzcielnych jest obowiązkowe. Tej ceremonii trzeba nadać uroczysty charakter. Naszym zwyczajem jest zrobienie przy tej sposobności uroczystego…

Więcej Info


29 czerwca 2020

TO NIE JEST PRZEDSTAWIENIE. Jednym z głównych wydarzeń w czasie misji była procesja pokutna (zob. http://www.eugenedemazenod.net/fra/?p=546 oraz kolejne); była bardzo spektakularna, aby przekazać niezapomniane i jedyne w swoim rodzaju orędzie, aby zmienić życie. Powtarzam, że z reguły na procesji pokutnej krzyż niesie przełożony po zrobieniu krótkiej egzorty na ambonie, aby przygotować wiernych do tego publicznego aktu zadośćuczynienia. Tutaj to nie jest widowiskiem, jest to akt w najwyższym…

Więcej Info


26 czerwca 2020

PORUSZAJĄCE MOMENTY PODCZAS GŁOSZENIA MISJI Głównym zadaniem każdej oblackiej wspólnoty było głoszenie misji w języku prowansalskim. Schemat tych misji nie zmienił się od 1816 roku. Proszę nie robić żadnej zmiany w naszych zwyczajach bez otrzymania mojego zezwolenia. Trzeba, żeby wszyscy przełożeni lokalni i tymczasowi przełożeni misji wiedzieli dobrze, że nigdy nie zamierzałem ani nikomu nie mogłem dać wolnej ręki i że nie mogą usunąć według ich woli tego, co jest uświęcone przez nasze…

Więcej Info


25 czerwca 2020

JAKŻE BŁOGOSŁAWIĘ BOGA, ŻE UMIEM MÓWIĆ JĘZYKIEM TYCH, KTÓRYCH MAM OBOWIĄZEK POUCZYĆ I KTÓRZY MNIE SŁUCHAJĄ, PONIEWAŻ MNIE ROZUMIEJĄ.   Bierzmowanie w przytułku Miłosierdzia. Wielka liczba dzieci była mi przedstawiona, aby otrzymać ten sakrament i bardzo wielka liczba pobożnych osób zebrała się w kościele na tej pięknej ceremonii. Ciągle blisko ludu, zwłaszcza ubogich w różnych placówkach w Marsylii. Eugeniusz opowiada, że półtorej godziny głosił kazanie po prowansalsku.  Przestałbym szybciej…

Więcej Info


24 czerwca 2020

NASI ZMARLI OBLACI: DAĆ ŚWIADECTWO JAK JEST ŻYWA PAMIĘĆ ICH CNÓT W ZGROMADZENIU.  Niedawno zrobiliśmy rocznicowe nabożeństwo naszego o. Ponsa; powinno ono odbywać się w sobotę. Nowicjusze udali się do seminarium, aby złączyć się z oblatami. Ojciec Tempier śpiewał sumę, w której uczestniczyłem. Ja udzieliłem absolucji. Ten religijny obowiązek został wypełniony przez wszystkich z głębokim skupieniem. Nie sądzę, żeby było możliwe odprawić nabożeństwo z większą przyzwoitością i pobożnością… Tutaj…

Więcej Info


23 czerwca 2020

W NIEPEWNOŚCI I CIERPIENIACH TYCH DNI ŚWIĘTY EUGENIUSZ DE MAZENOD POMAGA NAM SKUPIĆ SIĘ. W przeżywanej przez nas ciemności i niepewności przypominamy młodego dwudziestopięciolatka z Aix, którego życie z powodu braku orientacji było niepewne. Szukałem szczęścia poza Bogiem i na moje nieszczęście trwało to zbyt długo. Walczył wówczas, aby odnaleźć sens tego, co się działo, w pewien Wielki Piątek, spoglądając na krzyż, na nowo zrozumiał obecność Boga i uczynił go jedynym punktem odniesienia,…

Więcej Info


22 czerwca 2020

ROZWODZIŁEM SIĘ ŻYCZLIWIE NAD NIEZMIERNĄ DOBROCIĄ BOGA I NASZEGO PANA DLA NAS. Czyniąc refleksję nad dziećmi z terenów wiejskich, gdzie biskup Eugeniusz udzielał sakramentu bierzmowania, zawołał: Jednak, skąd pochodzi to, że gdy mówię im tak, jak uważam, że powinno się im zawsze mówić, te dzieci są nadzwyczaj uważne. Czy tak się dzieje dlatego, że jeszcze dziś widziałem ich płaczących tak jak wiele dorosłych osób, które uczestniczyły w ceremonii? Ja nie używałem jednak słów budzących strach,…

Więcej Info


19 czerwca 2020

UCZY SIĘ ICH SUCHO LITERY KATECHIZMU… ALE NIE PRZYKŁADA SIĘ, ABY PODKREŚLIĆ DOBROĆ BOGA I NIESKOŃCZONĄ MIŁOŚĆ NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA.   Podczas wizytacji połączonej z sakramentem bierzmowania w różnych parafiach Eugeniusz komentuje to, czego uczą się dzieci. Wizyta w Caillols, gdzie się udały parafie z St-Julien, z Camoins, z Château-Gombert… Byłem bardzo zadowolony z grzeczności, jaką dzieci okazały w poinformowaniu mnie, które było dokładnie zaczerpnięte w obojętności albo, żeby…

Więcej Info


18 czerwca 2020

TRZEBA BĘDZIE OJCU TAM ROBIĆ WSZYSTKO DLA WSZYSTKICH JAK DOBRY MISTRZ, KTÓREMU SŁUŻYMY, I ŚWIĘCI APOSTOŁOWIE, KTÓRYCH ŚLADAMI IDZIEMY. Eugeniusz zlecił ojcu Hemitte nową misję posługi wśród osób mających potrzeby duchowe. Polecam ojcu udać się do Laus, aby stać się użytecznym w tym sank­tuarium, gdzie tyle biednych dusz przybywa, by tam znaleźć ulgę w swo­ich nieszczęściach. Trzeba więc będzie tam spowiadać i pielgrzymów, i tych mieszkańców, którzy mogliby zwrócić się do ojca. Przypomina mu,…

Więcej Info