Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

16 września 2020

PRZYWOŁALIŚMY TAKŻE DOBRODZIEJSTWA NASZEGO POWOŁANIA I NADZWYCZAJNE ŁASKI OTRZYMANE SPECJALNIE W TYM ROKU. Dzień 17 lutego dla całej mazenodowskiej rodziny ma szczególny wymiar, ponieważ wspominamy wówczas, że Kościół uznał nasz charyzmat, naszą duchowość oraz misję za dar pochodzący od Boga. W tym dniu nasza rodzina gromadzi się, aby podziękować i odnowić nasze misyjne zaangażowanie. W 1839 roku, trzynaście lat później, Eugeniusz w dzienniku pisze, jak obchodzono ten dzień.  Msza w kaplicy na…

Więcej Info


15 września 2020

W SPECJALNY SPOSÓB MODLI SIĘ ZA OTACZAJĄCY GO LUD I ZA TYCH WSZYSTKICH, KTÓRYCH JEST PRZEDSTAWICIELEM. Zastanawiając się nad praktyką modlitwy ze swoim ludem, Eugeniusz napisał, że jako biskup jest świadomy wagi swojego urzędu pierwszego pasterza w diecezji. W tym widać piękno naszej religii, gdy pasterz staje kolejno pośród każdej gromadki swej trzody, by razem błagać o miłosierdzie Boże i własnym przykładem zachęcić do adoracji Jezusa Chrystusa. Przychodzi On do swego ludu, by odbierać akty…

Więcej Info


14 września 2020

W TYM RELIGIJNYM AKCIE DOŚWIADCZYŁEM TAKIEJ POCIECHY I SZCZĘŚCIA, JAKICH BÓG TYLKO DAJE ODCZUĆ. Biskup de Mazenod w parafiach swojej diecezji wprowadził adorację Najświętszego Sakramentu i postanowił, że sam będzie się w niej brał udział. Przed paru dniami podczas dziękczynienia po mszy postanowiłem z natchnienia Bożego złożyć Jezusowi Chrystusowi uroczysty hołd, adorując Go w Najświętszym Sakramencie, gdy jest publiczna adoracja we wszystkich parafiach w czwartek, niedzielę, poniedziałek i…

Więcej Info


11 września 2020

ONI ZNAJĄ NASZE POTRZEBY. PRZYZYWAM ICH… List od o. Courtèsa, który powiadamia mnie o świętej śmierci naszego drogiego br. Morandiniego, który wczoraj o czwartej po południu przeszedł do lepszego życia. To namacalna strata dla Zgromadzenia, które od tego wspaniałego członka oczekiwało wielkiej pomocy… Dobry Bóg rozstrzygnął inaczej, niech się dzieje jego święta wola, ale niech będzie nam można – w całkowitym poddaniu się surowości jego wyroków – żałować tak świętego i ukochanego dziecka. Ten…

Więcej Info


10 września 2020

PRZYJEMNIE JEST WIDZIEĆ W NASZYM WSPÓLNYM BÓLU UCZUCIA, KTÓRE CZŁONKOWIE NASZEGO ZGROMADZENIA ŻYWIĄ W STOSUNKU DO DRUGICH. Ojciec Dominik Albini był jednym z filarów młodego Zgromadzenia, na którym Eugeniusz lubił się opierać. Był terminalnie chory na Korsyce i zostało mu jeszcze kilka miesięcy życia. List od o. Mille’a. Ten wspaniały ojciec napisał mi najbardziej wzruszające kwestie na temat smutnej informacji, jaką mu przekazałem o ciężkiej chorobie o. Albiniego. Przyjemnie jest widzieć w…

Więcej Info


9 września 2020

PRZY TEJ OKAZJI MIESZKAŃCY KAŻDEGO PIĘTRA OŚWIETLILI WEJŚCIA DO SWYCH DOMÓW Jako oblat i biskup Eugeniusz zawsze odczuwał szczęście, kiedy niósł pociechę Zbawiciela najbardziej opuszczonym. W dzienniku zamieszcza następujący wpis: Pośród obowiązków dnia bierzmowanie dziecka w niebezpieczeństwie śmierci. Trzeba było wejść na piąte piętro; ale skoro biskup rozumie swe duchowe ojcostwo, odczuwa wynagrodzenie w postaci tłumu odważnych osób należących do biednej klasy jego ludu, którzy budują się…

Więcej Info


8 września 2020

JAKŻE BYŁBYM SZCZĘŚLIWY, GDYBYM MIAŁ TALENT DOTARCIA DO ICH SERCA, ABY UKOCHALI SWEGO BISKIEGO MISTRZA. Wizytacja kanoniczna w Caillols. Zebrały się dzieci z parafii St-Julien, la Paume i des Olives. Dla mnie to prawdziwa pociecha, gdy nauczam i katechizuję te dobre dusze ze wsi… Zawsze mam powód być bardzo zadowolonym uwagą tych, którzy mnie słuchają, i pogratulować sobie nienaruszalnej metody, którą przyjąłem, aby przemawiać w języku ludu. Dzisiaj, gdy zdawano mi relację z mego kazania,…

Więcej Info


lipiec

Dalsze rozważania będą publikowane w sierpniu

Więcej Info


30 czerwca 2020

DLATEGO JEST BARDZO WAŻNE, ABY DOPROWADZIĆ WSZYSTKICH DO UROCZYSTEGO ZAPEWNIENIA O SWOJEJ WIERNOŚCI. Przypominając ojcu Guiguesowi wagę pewnych ceremonii podczas misji ludowych, Eugeniusz pisze o dramaturgii gestów prowadzących do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, obietnica, aby żyć i zachowywać dziesięć przykazań.  Odnawianie przyrzeczeń chrzcielnych jest obowiązkowe. Tej ceremonii trzeba nadać uroczysty charakter. Naszym zwyczajem jest zrobienie przy tej sposobności uroczystego…

Więcej Info